TURKISH HELPS - LEARNERS AND TEACHERS

POSTER SUNUM HAKKINDA BELGE VE BİLGİLER

POSTERSUNUM WORDPRESS

POSTERSUNUM BLOGSPOT

POSTERSUNUM WIKISPACES

 

TURKOFONI I,II,III,IV,V,VI TEACHER BOOK-ÖĞRETMEN KİTABI

TURKOFONI I,II,III TEACHER BOOK WITH DETAILS

E-LEARNING TURKISH LANGUAGE AND GRAMMAR: Analyzing Learners’ Behavior Panagiotis GEORGALAS (Msc)Teaches Computing in Public Secondary Education Athens, GREECE

 

SUFFIXES IN TURKISH
BASICS OF TURKISH
VERBS IN TURKISH
GRAMMAR OF TURKISH
WORD ORDER AND VOWELS

*TÜRK CUMHURİYETLERİ VE OTUZ DÖRT HARFLİ ORTAK LATİN ALFABESİ,PROF.DR. MEHMET KARA, FATİH UNI., TURKISH STUDIES-HAMZA ZULFİKAR ÖZEL SAYISI,VOLUME 4/3 SPRING 2009.

İ.Ü. SOYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE BİLİM DALI" YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YABANCI DİL TÜRKÇE'NİN ÖĞRETİLMESİNDE YENİ YÖNTEMLER: BİLİŞİM UYGULAMALARI,ÇÖZÜM ÖNERİLERİ,ALİ BÜYÜKARSLAN,MARCH BLOCH UNI,TÜRKÇE ARAŞTIRMALARI BÖLÜMÜ

*TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖRNEKLEMENİN ÖNEMİ VE DİVANI LUGAT-İT TÜRK,PROF.DR. MURAT ÖZBAY,ARAŞ. GÖR. DENİZ MELANLIOĞLU,GAZİ UNI.

PROF.DR.ÖZCAN DEMİREL- AHMET GÜNEYLİ,DİL ÖĞRETİMİNDE YENİ BİR ANLAYIŞ: ANLAYIŞ AVRUPA DİL GELİŞİM DOSYASI UYGULAMASI

PROF. DR. MURAT ÖZBAY

*YARD.DOÇ.DR. MUSTAFA ALTUN

*İNTERNET ORTAMINDA ANA DİLİ VE İKİNCİ DİL ARAŞTIRMALARI KAYNAKLARI,DR. MUSTAFA ALTUN, www.dilbilim.net

*DİL VE DİL EĞİTİMİ ÜZERİNE ÇALIŞMLAR, www.dilbilimi.net

*DİL ÜZERİNE MAKALE VE DENEMELER,www.dilbilimi.net

 

*DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ- YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE DİL ÜZERİNE TEZ ÇALIŞMALARI

ÇEKİM EKLERİ

YARD.DOÇ.DR. KERİME ÜSTÜNOVA EKLERİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR İKİ SÖZ ULUDAĞ UNI.

KASTAMONU UNI.YABANCILARA TÜRKÇE DERS İÇERİĞİ.

CANAN ASLAN TÜRKÇE DERS KİTAPLARDA TÜRKÇE OLMAYAN SÖZCÜKLERİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME.

YARD.DOÇ.DR. DURSUN KÖSE,DİL ÖĞRETİMİNDE ORTAK ÖLÇÜTLER VE TÖMER.

PROF .DR. AYŞE DIETRICH AMERİKAN ÜNİVERSİTELERİNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

*DR. BÜNYAMİN ÇAĞLAYAN,ARNAVUTLUK'TA TÜRKÇE ÖĞRENENLERDE KARŞILAŞILAN TELAFFUZ HATALARININ SEBEPLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI,TÖMER 8.DÜNYADA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU,06-07 MART 2009.,ANKARA,TİRAN UNI.

DOÇ.DR.RASİM ÖZYÜREK,TÜRK DEVLET VEYA TOPLULUKLARINDAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİNE GELEN TÜRK SOYLU YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR,BİLKENT UNI.

ARAŞT.GÖR.M.FATİH.ALKAYIŞ TÜRKÇEYİ İYİ BİLMEYEN YA DA YENİ ÖĞRENEN BİREYLERİN MECAZLAR KONUSUNDA  KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER GAZİANTEP UNI.

*YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE DAİR MAKALE,ÇALIŞMA VE ARAŞTIRMALAR. www.turkceogretimi.com YARD.DOÇ.DR. AHMET GÜNGÖR   (ÖZGEÇMİŞ)

*TÜRKÇE'NİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİ-TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE,PROF.DR. CENGİZ TOSUN,ÇANKAYA UNİ.,JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTIC STUDIES,VOL.1,NR.1,APRIL 2005.

*YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE'DE DURUM

TÜRKÇE'NİNİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNİN KÜLTÜR VE YÖNTEM BOYUTU,YUSUF AVCI,ÇANAKKALE 18 MAYIS UNI.

*TÜRKÇE'NİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ VE AVRUPA DİL ÖLÇEĞİ,SEFA YÜCE,GAZİ UNI.

*ORTAK BAŞVURU METNİNE UYGUN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN BAŞARIYA VE TUTUMA ETKİSİ, YARD.DOÇ.DR. DURSUN KÖSE,TAIVAN ULUSAL CENGCHI UNI,SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ,SAYI:18,2007.

*İRAN'DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ,DR. ALİ TEMİZEL,SELÇUK UNI.

YUSUF ÇOTUKSÖKEN-MALTEPE UNI.

DR. DURSUN KÖSE

*İRAN'DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, www.irtomer.com MOHEG TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZİ

*TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ÇALIŞMA ,KAYNAK VE ARAŞTIRMALAR (GENEL) www.turkceogretimi.com

*DR. HALE IŞIK GÜLER-METU,TEACHING TURKISH.

TURKISH SIGN LANGUAGE WORD LIST-LINK

TURKISH LANGUAGE-WIKIPEDIA

TURKISH LANGUAGE(S) SOURCES

TURKISH LANGUAGE CONTENTS FOR FOREIGNERS

TÜRKÇE'DE YAPIM EKLERİ

*FİİLLER VE ÖZELLİKLERİ

*Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Bir kaynakça Denemesi,Yard. Doç.Dr. İlhan Erdem,İnönü Üni. ,Tukiish Studies, Volume 4/3 Sprring 2009

*BULGARİSTAN TÜRK ÇOCUKLARININ ANA DİLİ ÖĞRETİMİNDE ÇOCUK EDEBİYATININ YERİ,  DOÇ.DR. HAYRİYE SÜLEYMANOĞLU,BİLİG-SAYI:24,KIŞ 2003.

*Dr. M. Sani ADIGÜZEL,AVUSTURYALI TÜRKOLOG HERBERT JANSKY’NİN “LEHRBUCH DERTÜRKİSCHENSPRACHE”ADLI ESERİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM-bilig-10/Yaz '99

*MUHAMMED SANİ ADIGÜZEL,DR.-YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE GRAMER,İZZET BAYSAL UNI.,BİLİG,SAYI:16,KIŞ,2001

YABANCILARA TÜRKÇE'NİN ÖĞRETİMİNDE TEMEL SÖZ VARLIĞININ ÖNEMİ, YARD.DOÇ.DR. EROL BARIN

*TÜRKÇEDE FİİL ÇEKİMİ VE ARAP ÖĞRENCİLERE ÖĞRETİMİM,YARD.DOÇ.DR. CANDEMİR DOĞAN,FIRAT UNI. İLAHİYAT FAK. DERGİSİ,12:1,2007,S.39-61

*ORTAK BAŞVURU METNİNE UYGUN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN BAŞARIYA VE TUTUMA ETKİSİ,YARD.,DOÇ.DR. DURSUN KÖSE  SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ,SAYI:18,2007.

*PRESENT CONTINUOUS TENSE IN TEACHING TURKISH AS FOREIGN LANGUAGE,YARD.DOÇ.DR DURSUN KÖSE,NATIONAL CHENGCI UNI.TAIWAN

*DİVANÜ LUGATİ'T TÜRK HAKKINDA-www.yenidenergenekon.com

*YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE-HALİL ÇAĞLAR-KALGAY DREGİSİ SAYI:8 S.9.

*A.Ü. TÖMER DİL DERGİLERİ SAYI 123-130) -TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR LİNK

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ, YARD. DOÇ. DR. NESRİN BAYRAKTAR

TÜRKÇE'DE EKLER-TAHSİN MELAN

*TÜRKÇE KAMAPANYALARI- www.turkcekampanyalari.org

İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE DİLBİLGİSİ,ÖZGÜR AYDIN

TÜRKÇE'DE BELİRTME DURUMU EKİNİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR GÖZLEM, ÖZGÜR AYDIN,DİL DERGİSİ,SAYI:52, 1997,S. 5-17.

*INTERACTIVE TURKISH LANGUAGE TUTORING SYSTEMFOR FOREIGNERS-F.ÇETİNKAYA-B.CANBAZ-2006-ATILIM UNI.

ANADİLİ EĞİTİMİ,YABANCI DİL ÖĞ-RETİMİ VE EVRENSEL DİLBİLGİSİ,ÖZGÜR AYDIN,DİL DERGİSİ,SAYI:54,1997.

TÜRKİYE'DE TÜRKÇE'NİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİM,DR. GÜLSER AKDOĞAN,AYDANUR ÖZKAN,CE-MİL KURT

TÜRKÇE'NİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE AB KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ KONSEYİ EĞİTİM KOMİTESİNİN BAĞLAMLARI KULLANILABİLİR Mİ ?

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YÖNTEM SORUNU -YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETEN KİTAPLAR ÜZERİNE,DR. BENGİSU RONA

İSPANYA'DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ; GÜNCEL DURUM VE YÖNTEMSEL UYGULAMALAR,PROF.DR. GÜLIŞIK ALKAÇ

*A LESSON FOR TEACHING VOCABULARY-SELAHATTİN ALTAŞ

*A PRAGMATIC ANALYSIS OF TURKISH DISCOURSE PARTICLES:YANİ,İŞTE AND ŞEY-ERKAN YILMAZ-2004-ODTÜ

*A TYPOLOGICAL APPROACH TO SENTENCE STRUCTURE IN TURKISH-YILMAZ KILIÇARSLAN-TRAKYA UNI.

*ADDITIVE ENCLITIC SUFFIX -DA- IN TURKISH AS A COHESIVE DEVICE-DÖNERCAN DÖNÜK

*AFFICENT FIND -AN- REPLACE IN AGGLUTINATIVE LANGUAGES:THE CASE OFTURKISH-PRF.DR.K.OFLAZER-ORHAN BİLGİN-Ö.ÇETİNOĞLU-SABANCI UNI.

*ALMANCA VE TÜRKÇE'DEKİ SESTEŞ KELİMELER VE BU KELİMELERİN HER İKİ DİLDEKİ KARŞILIKLARI VE FONKSİYONLARI-DOÇ.DR. MEHMET AYGÜN-FIRAT UNI.

*AN AFFIX STRPPING MORPHOLOGICAL ANALYZER FOR TURKISH-GÜLŞEN ERYİĞİT-E.ADALI-2004-İTÜ.

*BUILDING A CORPUS BASED ADJECTIVE LEXICON FOR TURKISH-YAŞAR ERENLER-İTÜ.

*CONTRIBUTION OF ERROR ANALYSIS TO FOREIGN LANGUAGE TEACHING-VACİDE ERDOĞAN-2005-MERSİN UNI.

*DOĞRU YAZALIM DOĞRU KONUŞALIM-PROF.DR. HAMZA ZÜLFİKAR

*DRAWING A TURKISH CONCEPT MAP-NUMBERING METHOD-TÜRK KAVRAM HARİTASI ÇİZİMİNDE NUMARALANDIRMA YÖNTEMİ-YILMAZ SAĞLAM-GAZİANTEP UNI.

*ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE -Y-ISAR GELECEK ZAMAN EKİNİN YAPISI ÜZERİNE-SİNAN UYGUR

*FİİLLER HAKKINDA 1

*FİİLLER HAKKINDA 2

*TÜRKÇE DİLBİLGİSİ-YAZARSIZ

*FUNCTIONAL NOTIONS OF TURKISH VERBAL ADJECTIVES IN ADJECTIVE CONSTRUCTIONS-DR. ÜNSAL ÜZÜMLÜ-1984-H.Ü.

*THE USE OF REQUEST EXPRESSIONS BY TURKISH LEARNERS OF JAPANESE-BARIŞ KAHRAMAN-DERYA AKKUŞ

*INFORMATION RETRIEVAL ON TURKISH TEXTS-E.BALÇIK-C.KAYNAK-BİLKENT UNI.

*TÜRKÇEDE KİŞİ EKLERİ-TURKISH PERSONAL ENDINGS-YAZARSIZ

*YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ÜZERİNE TEZ ÖZETLERİ

*WAYS OF CREATING PREFIXES AND SUFFIXES AND FOREIGN LANGUAGE TEACHING-İ.FIRAT ALTAY-2006-H.Ü.

KELİME ÖĞRETİMİNDE MATERYAL KULLANIMI,AHMET GÜRDAL

*GÖKTÜRKLER'DEN TÜRKİYE'YE TÜRKÇE'NİN GELİŞİMİ,DR. RAMAZAN KAZAN,TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR VE SANAT DERGİSİ,SAYI:25,EKİM 2007,S.10-15.

AATT-PROVISIONAL PROFIENCY GUIDELINES FOR TURKISH,1993

ILLIONIS UNI. TURKISH COURSES SCHEDULE,2007

UCLA,LANGUAGE LEARNING FRAME-WORK FOR TURKISH

GÜNLÜK KONUŞMADA TÜRKÇE,PROF. DR. MIRJANA TEODOSIYEVIC,2004

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ,PROF. DR. ÖZCAN DEMİREL,PROF. DR. SABRİ KOÇ.,... ANADOLU ÜNİ.YAY.

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME,PROF. DR. ÖZCAN DEMİREL,ANADOLU ÜNİ YAY.

TÜRKÇE'DEKİ EKLERİN KÖKENİ, OGRETMENLERSİTESİ.COM

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ