GRAZYNA ZAJAC BİYOGRAFİ-BİBLİYOGRAFYA

 

Grazyna ZAJAC – Biyografi
 
1959 yılında Karpat Dağları’nın kuzeyindeki Labowiec adlı küçük bir köyde doğdum. Annem Leh dili ve edebiyatı öğretmeni, babam ormancılık mühendisi idi. İlköğretimimin ilk üç yılını Labowiec’de, son beş yılını da Labowa kasabasında okuduktan sonra 1974-1978 yıllarında Nowy Sacz şehrinde lise öğrenimimi yaptım. Mezuniyetim sonrasında, Krakov Yagellon Üniversitesi (Uniwersytet Jagiellonski) Doğu Dilleri Enstitüsü giriş sınavlarını kazandım ve Türkoloji öğrenimine başladım.
1981 yılında burs kazanarak, İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen “Türk Dili ve Kültürü Yaz Kursları”na katıldım. 1983 yılında Ahmet Hamdi Tanpınar ile ilgili master tezimi yazarak mezun oldum. Tezimin hocası, o zaman doçent, bugün emekli profesör olan Jan Ciopinski idi. Mezun olunca aynı enstitüde asistan olarak çalışmaya başladım.
1986’da ve 1988-1990 yıllarında iki defa annelik ve çocuk bakım izninden yararlandım.
1993 yılında Türk Hükümeti’nin araştırma bursunu kazandım ve doktora konum olan Orhan Kemal’le ilgili bilgilerimi geliştirmek için Ankara’da araştırma çalışmalarında bulundum. 1995’te “Orhan Kemal’in Hayatı ve Eserleri” adlı doktora tezimi savunarak, doktor unvanını kazandım. Bilim çalışmalarımın temelini “XIX-XX’nci Asır Türk Edebiyatı” oluşturmakla birlikte, “Tarihte Polonya-Türk Kültürel İlişkileri” ve “Kıbrıs Türk Edebiyatı” üzerine de çeşitli sempozyumlarda sunulmuş bildirilerle kimi dergilerde yer almış makalelerim vardır.
2000 yılında doçentlik çalışmamın konusu olan “II. Abdülhamid Dönemi Türk Yazarlarının Hatıra Kitapları” ile ilgili kaynakları toplamaya başladım. 2001 yılında adiunkt (Yardımcı Doçent) oldum. 2002 yılında “American Research Institute in Turkey” kurumunun Mellon Bursu’nu kazanarak Türkiye’ye geldim ve İstanbul ile Ankara kütüphanelerinde malzeme toplamaya devam ettim. Doçentlik kitabım Ocak 2009’da yayınlandı. 520 sayfalık kitabımı yazarken yirmi beş Türk yazarının otuz hatıra kitabından yararlandım. Doçentlik sınavımın ilkbaharda gerçekleşmesi bekleniyor.
1990’lardan bu güne değin yayınlanmış olan kırka yakın makalemin çoğunluğu Türkçe ve İngilizce yazılırken, bazıları da Leh dilindedir. Ve yine kimileri de Azeri diline çevrilerek yayınlanmıştır. 1999 sonrası Türkiye ve KKTC üniversitelerinde düzenlenen uluslararası sempozyum ve kongrelere katıldım. Türkiye’de katıldığım ilk sempozyum, TÖMER tarafından Ankara’da düzenlenen “Dünyada Türkçe Öğretimi Semineri” idi. Bu sempozyumdan hemen sonra (2000 yılı), Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (KKTC-Gazimağusa) tarafından düzenlenen “Üçüncü Kıbrıs Araştırmaları Kongresi”ne katılarak bildiri sundum. Bugüne değin katılmış olduğum yirmi sempozyumdan onu yurtdışı sempozyumlarından oluşmaktadır.
Eğitim çalışmalarım Yeni Türk Edebiyatı (Tanzimat’tan bugüne) ile ilgilidir. 1996’dan günümüze, Yeni Türk Edebiyatı Master Seminerini yürüterek, master tez uzmanlığı görevinde bulunmaktayım. Görevim süresince 30’un üzerinde öğrenci seminerlerime katılarak master çalışmalarını tamamladılar.
Yukarıda değinmiş olduğum akademik uğraşılarım yanında, çeviri çalışmalarında da bulunmaktayım. Türk edebiyatı yanında, kimi Kıbrıslı Türk ve Polonyalı yazarların eserlerinden Türkçe’den Lehçe’ye ve Lehçe’den Türkçe’ye çevirilerim vardır. Bunlar yanında, Azerice’den çevirdiğim iki hikâye Polonya basınında yer alırken; Polonya’da yayınlanan dünya edebiyatı sözlük ve ansiklopedilerine de katkı sağladım.
Bildiğim yabancı diller Türkçe, İngilizce ve Rusça’dır. Kısa adı KIBATEK (Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı) olan vakfın Polonya temsilcisiyim. Evli ve iki erkek çocuk annesiyim.
 
Grazyna ZAJAC
 
Grazyna ZAJAC
Instytut Filologii Orientalnej
Uniwersytet Jagielloński
al. Mickiewicza 9-11
31-120 KRAKOV
 
 
Kitaplar:
 
Smutna ojczyzna i ja smutny. Kregi literackie epoki Abdülhamida II w swietle tureckiej autobiografii. Ksiegarnia Akademicka, Krakow 2009, s. 520
[Vatan mahzun bez mahzun... Türk Hatırat Işığında II.Abdülhamid Dönemi Edebiyat Çevreleri]
 
 
Yazılar:  
 
The Child in the Orhan Kemal’s Output (set against the background of his literary development from socialist realism to the psychological novel).  “Folia Orientalia” vol. XXIX (1992-1993): s. 273-293
 
Aszyk Veysel – niewidomy piewca Anatolii.“Przeglad Orientalistyczny” 3-4 (1993):
s. 166-177 [Aşık Veysel – Anadolu’nun Âma Ozanı]
 
Narodziny tureckiej powiesci.“Studia Orientalia Thaddaeo Lewicki Oblata”, Materialy sesji naukowej poswieconej pamieci Profesora Tadeusza Lewickiego, Krakow 1994: s. 115-140 [Türk Romanının Doğuşu]
 
Grupy semantyczne nazw zwierzat w przyslowiach tureckich i ich symbolika.“Stylistyczne konfrontacje”, Opole 1994: s. 175-181 [Türk Atasözlerinde Hayvan Adlarının Semantik Grupları ve Manaları]
 
Poczatki tureckiej dramaturgii. “Teatr Orientu”. Materialy z sesji naukowej, Krakow 1998: s. 25-36 [Türk Tiyatrosunun Başlangıcı]
 
“Tersine Dünya” – Orhan Kemal’in Tanınmayan Romanı.  “Studia Turcologica Cracoviensia” vol. 5 (1998): s. 288-300 
 
Bahriye Çeri: Türk Romanında Kadın – 1923-1938.  “Folia Orientalia” vol. XXXIV (1998): s. 209-210 [kitap tanıtma]
 
Türkçe Öğretiminde Edebiyatın Önemi. “Dil Dergisi” 82 (Ağustos 1999): s. 63-66
 
Rola przekladow z literatur europejskich w procesie powstawania tureckiej literatury narodowej w XIX wieku.“Miedzy oryginalem a przekladem” V (1999): s. 45-57
[XIX. Asır Modern Türk Edebiyatının Doğuşunda Avrupa Edebiyatlarından Çevirinin Rolü]
 
Çağdaş Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış. “Folia Orientalia” vol. XXXV (1999): s. 254-258 [kitap tanıtma]
 
Kırk Yıl (Forty Years) – The Memoirs by Halit Ziya Uşaklıgil. “Folia Orientalia” vol. XXXVI (2000): s. 353-365
 
Tarihte Polonyalıların Kıbrıs Hakkında Bilgileri.  “Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi / Proceedings of the Third International Congress for Cyprus Studies”, Gazimağusa 2000: s. 105-120
 
Cyprus in Early Polish Descriptions. “Studia Turcologica Cracoviensia” vol. 8 (2001):
 s. 157-169
 
 “Tersine Dünya” - Orxan Kamalin tanınmayan romanı. “Filoloji Araşdırmalar” XV kitab, Bakı/Azerbaycan (2001): s. 92-110
 
Vagif Sultanlı: Azerbaycan Mühaciret Edebiyatı. “Studia Turcologica Cracoviensia” vol. 8 (2001): s. 175-178 [kitap tanıtma]
 
Türk Dilinin Tedrisinde Edebiyyatın Önemi. “Filoloji Araşdırmalar” XVI kitab, Bakı/Azerbaycan (2002): s. 9-14
 
Qırx İl“ – Xalid Ziya Uşaklıgilin Hatireleri.  “Filoloji Araşdırmalar” XVII kitab, Bakı/Azerbaycan (2002): s. 17-29
 
Azerbaycan Hürriyet Savaşı“.“Medeniyyet Dünyası” V, Bakı/Azerbaycan (2002): s. 115-116
 
The Ottoman School and Education of Sultan Abdulhamid Period in the Light of the Memoirs of Turkish Writers. Folia Orientalia” vol. XXXVIII (2002): s. 203-212
 
O przekladzie z tureckiego na przykladzie Legendy Tysiaca Bykow” Yaşara Kemala. Jezyki Orientalne w Przekladzie – Oriental Languages in Translation”, Prace Komisji Orientalistycznej PAN, tom 24, Krakow 2002: s. 227-233
[Yaşar Kemal’in “Binboğalar Efsanesi”nin Tercümesi Örneğiyle Türkçe’den Çeviri Problemlerine Dair]
 
Jerzy S. Latka: Odaliski, poturczency i uchodzcy. Z dziejow Polakow w Turcji.  “Belleten” cilt LXVI, sayı 247 (Aralık 2002): s. 1011-1016 [kitap tanıtma]
 
Orxan Kamalin eserlerinde uşaq obrazları. “Filoloji Araşdırmalar”, XVIII kitab, Bakı/Azerbaycan (2003): s. 14-35
 
Erken Polyak Qaynaqları Kipr Haqqında. “Filoloji Araşdırmalar“, 19-uncu kitab, Bakı/Azerbaycan (2003): s. 6-19 
 
DÜNYA AZERBAYCANLILARI /İctimai-siyasi, elmi-nezeri ve edebi-bedii dergi/ No. 1. Przegląd Orientalistyczny” nr 3-4 (2003): s. 95-96 [kitap tanıtma] 
 
Badacz Kaukazu Juliusz Strutynski (1810-1878) i jego Giul-Szada”. “Wsrod Jarlykow i Fermanow” – materialy z sesji naukowej poswieconej pamieci dra Zygmunta Abrahamowicza, Krakow 2004: s. 151-166
[Kafkasya Araştırmacısı Juliusz Strutynski (1810-1878) ve Onun “Gül-Şada” Romanı]
 
Dünden Bugüne Polonya Tatarları ve Şair, Bilim Adamı Selim Chazbijewicz’in Şiirleri. Kıbatek Edebiyat Sempozyumu, Ankara 2004: s. 113-126
 
Mehmet Rauf and his Memoirs.Folia Orientalia” vol. 40 (2004): s. 267-278
 
Polonya Basınında 1974 Kıbrıs Olayları. “Dördüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi / Proceedings of the Fourth International Congress for Cyprus Studies”, Gazimağusa 2002: s. 135-152
 
Bülent Fevzioğlu, Suna Atun; Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar ve Ağıtlar Üzerine Bilgiler – Belgeler – Araştırmalar. Folia Orientalia” vol. 40 (2004): s. 369-373 [kitap tanıtma]
 
Problemy przekladu dokumentow sultanskich schylku Imperium Osmanskiego na materiale Sultan Abdülhamid ve İstanbul’u”. “Oriental Languages in Translation 2”, Cracow 2005: s. 203-214
[“Sultan Abdülhamid ve İstanbul’u” Örneğiyle Osmanlı Devletinin Son Dönemine Ait Belgelerin Çeviri Problemlerine Dair]
 
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Yazarlarının Çocukluk Anılarında Eğitim. “Kıbatek-YDÜ XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni”, Nicosia 2005: s. 176-203
 
The Old Ones and the New Ones at the Court of Sultan Reşad (In the Light of the Memoirs of Safiye Ünüvar, the Harem Teacher.  Studia Turcologica Cracoviensia”, vol. 10 (2005): s. 517-529
 
II. Abdülhamid Döneminin Ünlü Tabibi ve Seyyahı: Dr. Şerafeddin Mağmumi.
“Kıbatek Gezi Edebiyatı Sempozyumu”, Ankara 2006: s. 291-312
 
Kilimle Örtülü bir Ülke. Bosna-Hersek Çağdaş Edebiyatı (Kraj kilimem przykryty. Współczesna literatura Bośni i Hercegowiny). Turnalar. Uluslararası Türk Dili, Edebiyat ve Çeviri Dergisi (Famagusta) sayı 24 (2006): s. 26-29) [kitap tanıtma]
 
Leh Kaynaklarında Türkler ve Türk Kültürü Üzerine 50 Başvuru Metni. Turnalar. Uluslararası Türk Dili, Edebiyat ve Çeviri Dergisi (Famagusta) sayı 25 (2007): s. 50-65
 
Fascynacja Europa w Turcji drugiej polowy XIX wieku i jej odbicie w literaturze tureckiej.    Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia – Zrozumieć Eurazję” (Krakow 2007): s. 125-146
[XIX’uncu Asrın İkinci Yarısında Avrupa’ya Karşı Türklerin İlgisinin Türk Edebiyatına Yansımaları]
 
Darağacında Noktalanan İki Yaşam İki Destan. “5th International Congress on Cyprus Studies / Beşinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi” Gazimağusa/Famagusta, vol. 2, (2007): s. 185-217
 
Gagauz Dostu – Prof. Wlodzimierz Zajaczkowski (1914-1982). 14. Kıbatek Edebiyat Sempozyumu”, 6-10 Ekim 2007 Moldova/Gagauzyeri, Chişinau 2007: s. 381-388
 
Filiz Kıral, Barbara Pusch, Claus Schönig, Arus Yumul (ed.), Cultural Changes in the Turkic World. “Folia Orientalia” vol. 42/43 (2006/2007): s. 479-484 [kitap tanıtma]
 
Cengiz Dağcı – pisarz bez ojczyzny. Czesc 1-3. “Życie Tatarskie”, no. 16, 17, 18 (2008): s. 8-10 (no. 16), s. 7-9 (no. 17), s. 16-18 (no. 18) [Cengiz Dağcı – Vatanını Kaybeden Yazar]
 
 
 
 
Söyleşi:
 
Türk Dili ve Türk Edebiyatı Üzerine Türkolog Grazyna Zajac’la Bir Söyleşi: Polonya’da Türkçe. “Anadili. Dil ve Eğitim Dergisi“ sayı 24 (Ocak-Şubat-Mart 2002): s. 70-74
 
KIBATEK Polonya Temsilcisi Grazyna Zajac İle Nobel Ödüllü Czeslaw Milosz Ve Wislawa Szymborska Üzerine Bir Şöyleşi [część I i II]. “Turnalar. Uluslararası Türk Dili, Edebiyat ve Çeviri Dergisi”, Gazimağusa/Famagusta (2003): s. 48-52 (no: 10): s. 40-44 (no: 12)  
 
 
 
 
Sempozyumlara katılma:
 
Sesja naukowa poswiecona pamieci Profesora Tadeusza Lewickiego, Krakow 17-18 XI 1993 (bildiri: Narodziny tureckiej powiesci)
 
III Miedzynarodowa Konferencja Stylistyczna “Stylistyczne konfrontacje”, Opole 1994 (bildiri: Grupy semantyczne nazw zwierzat w przyslowiach tureckich i ich symbolika)
 
Sesja naukowa “Teatr Orientu”, Krakow 7-9 IV 1995 (bildiri: Poczatki tureckiej dramaturgii)
 
V Ogolnopolska Konferencja Przekladowa „Na poczatku byl przeklad”, Krakow 17-19 IV 1998 (bildiri: Rola przekladow z literatur europejskich w procesie powstawania tureckiej literatury narodowej w XIX wieku)
 
Jednodniowa sesja w Instytucie Filologii Orientalnej z okazji 75-lecia Republiki Tureckiej “Turcja jest w Europie”, 23 X 1998 (bildiri: Tureckie fascynacje Europa w II polowie XIX wieku i ich odbicie w literaturze)
 
Dünyada Türkçe Öğretimi Semineri, Ankara17-18 Mayıs 1999 (bildiri: Türkçe Öğretiminde Edebiyatın Önemi)
 
3rd International Congress on Cyprus Studies / Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Gazimağusa 13-17 November 2000 (bildiri: Tarihte Polonyalıların Kıbrıs Hakkında Bilgileri)
 
“Jezyki Orientalne w Przekladzie” , Krakow 20-21 V 2002 (bildiri: O przekladzie z tureckiego na przykladzie “Legendy Tysiaca Bykow” Yaşara Kemala)  
 
4th International Congress on Cyprus Studies / Dördüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Gazimağusa (Famagusta) 28-29 November 2002 (bildiri: Polonya Basınında 1974 Olayları)
 
5th International Congress on Cyprus Studies / Beşinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Gazimağusa (Famagusta) 14-15 April 2005 (bildiri: Darağacında Noktalanan İki Yaşam – İki Destan)
 
“Jezyki Orientalne w Przekladzie”, Krakow 20-21 V 2005 (bildiri: Problemy przekladu dokumentow sultanskich schylku Imperium Osmanskiego na materiale “Sultan Abdülhamid ve İstanbul’u”)
 
Kıbatek-YDÜ XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Nicosia 23-28 X 2005 (bildiri: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Yazarlarının Çocukluk Anılarında Eğitim)
 
VI. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Ankara 21-26 XI 2005 (bildiri: Krakov’da Türk İzleri) henüz yayınlanmamış
 
Kıbatek Gezi Edebiyatı Sempozyumu”, 26-29 III 2006, Nevşehir – Turcja
(bildiri: II. Abdülhamid Döneminin Ünlü Tabibi ve Seyyahı: Dr. Şerafeddin Mağmumi)
 
“Türk Kültüründe Av”, 15-16 XI 2006, İstanbul, Marmara Üniversitesi (bildiri: 19’uncu Yüzyıl Türk Avcılığında Polonya İzi: “Kara Avcı”)yayınlanmakta
 
“I. Kongres polsko-tureckich literaturoznawcow i tlumaczy”, Ankara 11-12 XII 2006
[Polonyalı ve Türk Dilbilimciler ve Çevirmenler 1. Kongresi]
 
Konferencja Turkologiczna, Poznan 28-29 V 2007(bildiri: “Servet-i Fünun” – fenomen prasowy) [“Servet-i Fünun” – Basın Fenomeni] henüz yayınlanmamış
 
Türk Kültüründe Temizlik”, 21-23 XI 2007, İstanbul, Marmara Üniversitesi (bildiri: II. Abdülhamid Döneminde İki Tıb Doktorunun Osmanlı İmparatorluğu’nda Etkinlikleri ve Temizliğe Dair Anıları) henüz yayınlanmamış
 
Konferencja Turkologiczna, Warszawa 5-6 VI 2008(bildiri: Falaka – nieodzowny element wyposazenia szkoly osmanskiej XIX wieku w swietle autobiografii epoki) [Dönemin Otobiyografilerine Göre Falaka – XIX’uncu Asır Osmanlı Mektebinin Kaçınılmaz Teçhizatı] henüz yayınlanmamış
 
Mare Inclitum. Oddzialywanie cywilizacji srodziemnomorskiej”, Instytut Historii UJ, Krakow, 28-29 XI 2008 (bildiri: Tematy uniwersalne w poezji ludowej Turkow cypryjskich) [Kıbrıslı Türk Halk Şiirinde Evrensel Konular] yayınlanmakta
 
 
 
 
 
 

Anket

  Yabancılara Türkçe öğretimi sahasında bizzat sahada çalışan öğreticilerin katkıları olmadan üretilen çözümlerin, doğru çözümler olabileceğini düşünüyor musunuz ?

  • E-Bülten

  • Sözlük

  • Müzik Yayını

    5241275 Ziyaretçi