DİL,DİLBİLİMİ,DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE LİNKLER

 

DİLBİLİMİ,DİL ÖĞRETİMİ ÜZERİNE LİNKLER

 

Yazar

Makale

Zeynep Akıncı

 1. Diplomatik Dil ve Özellikleri (11.05.2005)

Prof. Dr. Doğan Aksan

 1. Kavram Alanı-Kelime Ailesi İlişkileri ve Türk Yazı Dilinin Eskiliği Üzerine
 2. Dilbilim Tarihine Bir bakış
 3. Türkçe Araştırmalarında Yeni Yollar (23.08.2004)
 4. Dille Gerçek ya da Anlatım Yolu Sorunu (07.10.2004)
 5. Dilin Türleri (26.01.2006)
 6. Anlambilim, İlgili Alanlar ve Türkçe (30.05.2006)

Doç. Dr. Berrin Aksoy

 1. Kültür Odaklı Çeviri ve Çevirmen (30.05.2006)
 2. Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (01.06.2006)

Öğr. Gör. Soner Akşehirli

 1. Ömer Seyfettin’in “Bahar ve Kelebekler” Hikayesine Kelime Alanları Açısından Bir Bakış (04.09.2006)

Özlem Aktaş

 1. Türkçe İçin Verimli Bir Cümle Sonu Belirleme Yöntemi (11.08.2006)

Zeynep Altan

 1. Bilişsel Bilim Bağlamında Dilbilim ve Bilgisayar Bilimlerindeki Önemi (27.09.2006)

Zeynep Altan-Zeynep Orhan

 1. Anlam Belirsizliği İçeren Türkçe Sözcüklerin Hesaplamalı Dilbilim Uygulamalarıyla Belirginleştirilmesi (27.09.2006)

Yard. Doç. Dr. Mustafa Altun

 1. Türk Atasözleri Üzerine Sentaktik Bir İnceleme (16.02.2006)

Oytun Türk-Ömer Şayli-A. Sumru Özsoy-Levent M. Arslan

 1. Türkçede Ünlülerin Formant Analizi (29.12.2006)

Araş. Gör. Özgür Kasım Aydemir

 1. Türkçede Sloganlaştırılan Dil Birliklerinin Toplum Dilbilimsel İşlev Çözümlemesi Üzerine Bir deneme (11.12.2006)
 2. Türk Halk Türküleri İçerisinde Denizli Türkülerinin Dilbilimsel Özellikleri (11.12.2006)

Özgür Aydın

 1. İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Türkçe Dilbilgisi Betimlemelerinin Görünümü (01.08.2006)
 2. Anadili Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi ve Evrensel Dilbilgisi (03.12.2006)

Doç. Dr. R. Levent Aysever

 1. Dil Felsefesinin Geleceğine Bir Bakış (12.01.2007)
 2. Anlam Sorunu (12.01.2007)

Dr. Eyüp Bacanlı

 1. Türkçedeki Dolaylılık İşaretleyicilerinin Pragmatik Anlamları (05.01.2007)

Yard. Doç. Dr. Cahit Başdaş

 1. Türkçede Üçüncü Grup (Ara) Ekler (02.02.2007)

Prof. Dr. Özcan Başkan

 1. Dil Kullanımında “Verimlilik” Açısından “Tikel Sözlükçe” (07.12.2004)

Yard. Doç. Dr. Nesrin Bayraktar

 1. Yabancılara Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi (23.10.2005)

Hendrik Boeschoten

 1. İki Dilli Ortamda Kavram Karışması (23.10.2006)

Hasan Bolat

 1. Türkçe ve Almancada Bağlaçların Özne Yüklem Uygunluğuna Etkileri (22.12.2006)

Prof. Dr. Kemal Oflazer-Dr. Cem Bozşahin

 1. Türkçe Doğal Dil İşleme (13.12.2006)

Cem Bozşahin-Deniz Zeyrek

 1. Dilbilgisi, Bilişim ve Bilişsel Bilim (25.09.2006)

Hendrik Boeschoten-Hansje Braam

 1. Bilgisayar ve Sözlükçülük Yöntemleri (17.10.2005)

Prof. Dr. İsmail Boztaş

 1. Çeviri, Çevirmen, Dilbilim İlişkisi, Çeviride Eşdeğerlik ve Kayıplar (23.01.2007)

Tuncay Böler

 1. Türkçe Sözlük (TDK) ile Örnekleriyle Türkçe Sözlük’ü (MEB) Karşılaştırma Denemesi (28.09.2006)

Yard. Doç. Dr. Nalan Büyükkantarcıoğlu

 1. Türkçe Sözcük Biçimlenmesinde Düzlemler ve Türetmeler (05.01.2007)

Gülşen Eryiğit-Eşref Adalı

 1. Sözlüksüz Köke Ulaşma Yöntemi (19.12.2005)

Cemal Çakır

 1. Anlamın Bağlam Açısından İncelenmesi: Kökanlambilim ve Artanlambilim (25.09.2006)

Mustafa Çakır

 1. Bilgisayar Destekli Sözdizimi Çalışması ve PROLOG (30.05.2006)

Özlem Çetinoğlu-Kemal Oflazer

 1. Morphology-Syntax Interface for Turkish LFG (24.07.2006)

İlyas Çiçekli

 1. Türkçe ve Kırım Tatarcası Arasında Bir Çeviri Sistemi (02.06.2006)

Yusuf Çotuksöken

 1. Okul Sözlükleri Üzerine (15.02.2006)

Prof. Dr. Nurettin Demir

 1. Ağız Sözlükçülüğü (24.10.2005)
 2. Dilden Kim Utanıyor ? (29.11.2005)
 3. Popüler Dil Tartışmalarına Dil İlişkileri Açısından Bakış (07.06.2006)
 4. Süreli Yayınlarda Yayın Dili Sorunu (07.06.2006)
 5. Derleme Sözlüğü’nde Şimdiki Zamanla İlgili Veriler (27.06.2006)
 6. Kıbrıs Ağızları Üzerine Notlar (27.06.2006)
 7. Kıbrıs Ağızlarında imiş Hakkında (27.06.2006)
 8. Geschichte der Sondersprachenforschung in der Türkei (27.06.2006)
 9. Kıbrıs’ta Türkçe (27.06.2006)
 10. Alanya ağızlarında şimdi’nin varyantları (19.07.2006)
 11. Türkiye’de Özel Diller (24.07.2006)
 12. Lars Johanson (2001) Discoveries on the Turkic Linguistic Map (26.07.2006)
 13. Araştırma Konusu Olarak Bursa’da Türkçe (26.07.2006)

Prof. Dr. Ömer Demircan

 1. Türkçede Nedenli Göstergeler: Yansımalarda Anlamlama (25.09.2005)

Prof. Dr. Ömer Demircan -Aybars Erözden

 1. Yazı Devrimi Kaynakçası (27.07.2006)

Prof. Dr. Mehmet Demirezen

 1. Dil Tarihlemesi (Glottochronology) ve Dilbilimdeki Yeri (10.10.2005)

A. Dilaçar

 1. Gramer: Tanımı, Adı, Kapsamı, Türleri, Yöntemi, Eğitimdeki Yeri ve Tarihçesi (18.05.2006) (36 MB)

Prof. Dr. Gerhard Doerfer

1.       Başka Dillere Verilen Türkçe “-Mış ” Son Eki (Das türkische Suffix –mIš als Lehnelement) (çev. Yard. Doç. Dr. Muharrem Öçalan) (08.12.2006)

Prof. Dr. Abide Doğan

 1. Yabancıların Türkçeyi Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler ve Yaptıkları Bazı Hatalar (18.01.2007)

Gürkan Doğan

 1. Buyurmayan Buyrum Tümceleri (25.09.2005)

Mustafa Durak

 1. Yanlışlar ve Kabul-Edilebilirlik Gramatiği Üzerine (25.04.2005)

H. Mesut Meral-Hazım K. Ekenel-A. Sumru Özsoy

 1. Türkçede Duygu Çözümlemesi (02.08.2006)

Prof. Dr. F. Özden Ekmekçi

 1. Yabancı Dil Eğitimi Kavram ve Kapsamı (12.10.2005)

Neşe Emecan

 1. Türk Kişi Adlarının Değişen Sesi (23.10.2006)

Prof. Dr. Marcel Erdal

 1. On the Verbal Noun in -(y)Iş (29.10.2006)

Gülşen Eryiğit-Kemal Oflazer

 1. Statistical Dependency Parsing for Turkish (25.05.2006)

Beşir Gögüş

 1. Anadili Olarak Türkçenin Öğretimine Tarihsel Bir Bakış (19.09.2005)

Osman Büyük, Hakan Erdoğan, Kemal Oflazer

 1. Konuşma Tanımada Karma Dil Birimleri Kullanımı ve Dil Kısıtlarının Gerçeklenmesi (02.04.2006)

Zelal Gün gördü-Kemal Oflazer

 1. Parsing Turkish using the Lexical Functional Grammar Formalism (02.10.2005)

Araş. Gör. Galip Güner

 1. Türkçe Kompozisyon Öğretiminde (İlköğretimin II. Basamağı) Yazma Öncesinde Yapılabilecek Bazı Etkinlikler (20.06.2006)

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Hazar

 1. Mardin “Kızıltepe-Bozhöyük” Yöresinde Beden İşaretleri (12.12.2006)

Tooru Hayasi-Faruk Yıldırım

 1. A Report on the Vocabulary of Abdal (Teber) in Southern Anatolia (26.07.2006) (Japonca)

Dr. Mehmet Hengirmen

 1. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi (30.05.2006)

Esin İleri

 1. Türkçedeki Fiillerin Birleşim Değeri (25.09.2005)

Yard. Doç. Dr. Nadir İlhan

 1. Çocukların Dil Edinimi, Gelişimi ve Dile Katkıları (09.01.2007)

Prof. Dr. Kamile İmer

 1. Batı Anadolu Ağızları Üzerine Gözlemler (24.10.2005)

Işıl İnce

 1. Reklam Diline Dilbilimsel Bir Bakış (05.01.2007)


Anket

  Yabancılara Türkçe öğretimi sahasında bizzat sahada çalışan öğreticilerin katkıları olmadan üretilen çözümlerin, doğru çözümler olabileceğini düşünüyor musunuz ?

 • E-Bülten

 • Sözlük

 • Müzik Yayını

  5241462 Ziyaretçi