CONJUGATIONS

 

 

VERB CONJUGATIONS

 

 İÇİNDEKİLER-CONTENTS


SAYFA 4,5,6,7 AÇ-MAK(TO OPEN)
SAYFA 8,9,10 AL-MAK(TO TAKE,TO BUY,TO RECIEVE)
SAYFA 11,12,13 ANLA-MAK(TO UNDERSTAND)
SAYFA 14,15,16 BAK-MAK(TO LOOK AT,TO LOOK AFTER)
SAYFA 17,18,19 BEKLE-MEK(TO WAIT FOR,TO EXPECT)
SAYFA 20,21,22 CEVAPLA-MAK(TO ANSWER,TO REPLY)
SAYFA 23 ÇALIŞ-MAK(TO WORK,TO STUDY)
SAYFA 24 DE-MEK(TO SAY)
SAYFA 25 DÖN-MEK(TO TURN,TO RETURN)
SAYFA 26 DÜŞÜN-MEK(TO THINK)
SAYFA 27 EZBERLE-MEK(TO MEMORIZE)
SAYFA 28 FARKET-MEK(TO NOTICE,TO REALIZE)
SAYFA 29 GEL-MEK(TO COME)
SAYFA 30 GİT-MEK(TO GO)
SAYFA 31 GÖR-MEK(TO SEE)
SAYFA 32 HATIRLA-MAK(TO REMEMBER)
SAYAF 33 İÇ-MEK(TO DRINK)
SAYFA 34 İSTE-MEK(TO WANT)
SAYFA 35 KAL-MAK(TO STAY)
SAYFA 36 KONUŞ-MAK(TO SPEAK)
SAYFA 37 OTUR-MAK(TO LIVE,TO SIT)
SAYFA 38 OYNA-MAK(TO PLAY)
SAYFA 39 ÖDE-MEK(TO PAY)
SAYFA 40 ÖĞREN-MEK(TO LEARN)
SAYFA 41 PAYLAŞ-MAK(TO SHARE)
SAYFA 42 SEV-MEK(TO LOVE)
SAYFA 43 SÖYLE-MEK(TO TELL)
SAYFA 44 TEMİZLE-MEK(TO CLEAN)
SAYFA 45 VER-MEK(TO GIVE)
SAYFA 46 YE-MEK(TO EAT)
SAYFA 47 OL-MAK(TO BE,TO BECOME,TO HAPPEN,TO HAVE)
OLMAK İLE FİİLLER
VERMEK(TO GIVE) İLE FİİLLER
ÇEKMEK (TO PULL)İLE FİİLLER
SAYFA 48 YAP-MAK(TO MAKE,TO DO)
YAPMAK İLE FİİLLER
ET-MEK(TO DO,TO MAKE)
ETMEK İLE FİİLLER

ÇEKİM-CONJUGATIONSAÇ-MAK: -ı ( T0 OPEN)

(+) Açıyorum açıyorsun açıyor açıyoruz açıyorsunuz açıyorlar
ŞİMDİKİ
ZAMAN (?) Açıyor muyum ? açıyor musun ? Açıyor mu ? Açıyor muyuz ? açıyor musunuz ?
açıyorlar mı ?

(-) Açmıyorum açmıyorsun açmıyor açmıyoruz açmıyorsunuz açmıyorlar


(+) Açtım açtın açtı açtık açtınız açtılar
GEÇMİŞ
ZAMAN (?) Açtım mı ? Açtın mı ? açtı mı ? açtık mı ? açtınız mı ? açtılar mı ?

(-) Açmadım açmadın açmadı açmadık açmadınız açmadılar(+) Açayım aç açsın açalım açın açsınlar
İSTEK KİPİ
EMİR KİPİ (?) Açayım mı ? ------ açsın mı ? açalım mı ? ------- Açsınlar mı ?

(-) Açmayayım açma açmasın açmayalım açmayın açmasınlar(+) Açacağım açacaksın açacak açacağız açacaksınız açacaklar
GELECEK
ZAMAN (?) Açacak mıyım ? açacak mısın ? açacak mı ? açacak mıyız ? açacak mısınız ?
açacaklar mı ?

(-) Açmayacağım açmayacaksın açmayacak açmayacağız açmayacaksınız
açmayacaklar


(+) Açarım açarsın açar açarız açarsınız açarlar
GENİŞ
ZAMAN (?) Açar mıyım ? açar mısın ? açar mı ? açar mıyız ? açar mısınız ? açarlar mı ?

(-) Açmam açmazsın açmaz açmayız açmazsınız açmazlar(+) Açmışım açmışsın açmış açmışız açmışsınız açmışlar
BELİRSİZ
GEÇMİŞ (?) Açmış mıyım ? açmış mısın ? Açmış mı ? açmış mıyız ? açmış mısınız ?
ZAMAN açmışlar mı ?

(-) Açmamışım açmamışsın açmamış açmamışız açmamışsınız açmamışlar


(+) Açıyormuşum açıyormuşsun açıyormuş açıyormuşuz açıyormuşsunuz
açıyorlarmış

ŞİMDİKİ (?) Açıyor muymuşum ? açıyor muymuşsun ? açıyor muymuş ? açıyor muymuşuz ?
ZAMANIN açıyor muymuşsunuz ? açıyorlar mıymış ?
RİVAYETİ
(-) Açmıyormuşum açmıyormuşsun açmıyormuş açmıyormuşuz açmıyormuşsunuz
açmıyorlarmış


(+) Açarmışım açarmışsın açarmış açarmışız açarmışsınız açarlarmış
GENİŞ
ZAMANIN (?) Açar mıymışım ? açar mıymışsın ? açar mıymış ? açar mıymışız ?
RİVAYETİ açar mıymışsınız ? açarlar mıymış ?

(-) Açmazmışım açmazmışsın açmazmış açmazmışız açmazmışsınız açmazlarmış


(+) Açıyordum açıyordun açıyordu açıyorduk açıyordunuz açıyorlardı
ŞİMDİKİ
ZAMANIN (?) Açıyor muydum ? açıyor muydun ? açıyor muydu ? açıyor muyduk ?
HİKAYESİ açıyor muydunuz ? açıyorlar mıydı?

(-) Açmıyordum açmıyordun açmıyordu açmıyorduk açmıyordunuz açmıyorlardı


(+) Açardım açardın açardı açardık açardınız açarlardı
GENİŞ
ZAMANIN (?) Açar mıydım ? açar mıydın ? açar mıydı ? açar mıydık ?
HİKAYESİ açar mıydınız ? açarlar mıydı ?

(-) Açmazdım açmazdın açmazdı açmazdık açmazdınız açmazlardı

(+) Açıyorsam açıyorsan açıyorsa açıyorsak açıyorsanız açıyorlarsa
ŞİMDİKİ
ZAMANIN (?) ------- ------- ------ ------ ------- ---------
ŞARTI
(-) Açmıyorsam açmıyorsan açmıyorsa açmıyorsak açmıyorsanız açmıyorlarsa


GENİŞ (+) Açarsam açarsan açarsa açarsak açarsanız açarlarsa
ZAMANIN
ŞARTI (?) -------- ------ ---- ----- ------- -------

(-) Açmazsam açmazsan açmazsa açmazsak açmazsanız

(+) Açsam açsan açsa açsak açsanız açsalar
DİLEK
ŞART (?) Açsam mı ? açsan mı ? açsa mı ? açsak mı ? açsanız mı ? açsalar mı ?

(-) Açmasam açmasan açmasa açmasak açmasanız açmasalar


(+) Açtıydım açtıydın açtıydı açtıydık açtıydınız açtılardı
BELİRLİ
GEÇMİŞ (?) Açtım mıydı ? açtın mıydı ? açtı mıydı ? açtık mıydı ? açtınız mıydı ? açtılar mıydı ?
ZAMANIN
HİKAYESİ (-) Açmadıydım açmadıydın açmadıydı açmadıydık açmadıydınız açmadılardı


(+) Açmıştım açmıştın açmıştı açmıştık açmıştınız açmışlardı
BELİRSİZ
GEÇMİŞ (?) Açmış mıydım ? açmış mıydın ? açmış mıydı ? açmış mıydık ? açmış mıydınız ?
ZAMANIN açmışlar mıydı ?
HİKAYESİ
(-) Açmamıştım açmamıştın açmamıştı açmamıştık açmamıştınız açmamışlardı


(+) Açsaydım açsaydın açsaydı açsaydık açsaydınız açsalardı
DİLEK ŞART
KİPİNİN (?) Açsa mıydım? açsa mıydın? açsa mıydı? açsa mıydık? açsa mıydınız? açsalar mıydı?
HİKAYESİ
(-) Açmasaydım açmasaydın açmasaydı açmasaydık açmasaydınız açmasalardı


(+) Açtıysam açtıysan açtıysa açtıysak açtıysanız açtılarsa
BELİRLİ
GEÇMİŞ (?) -------- ------ ---- ----- -------- ------
ZAMANIN
ŞARTI (-) Açmadıysam açmadıysan açmadıysa açmadıysak açmadıysanız açmadılarsa


(+) Açacaktım açacaktın açacaktı açacaktık açacaktınız açacaklardı
GELECEK
ZAMANIN (?) Açacak mıydım ? açacak mıydın ? açacak mıydı ? açacak mıydık ? açacak mıydınız ?
HİKAYESİ açacaklar mıydı?

(-) Açmayacaktım açmayacaktın açmayacaktı açmayacaktık açmayacaktınız
açmayacaklardı


(+) Açacaksam açacaksan açacaksa açacaksak açacaksanız açacaklarsa
GELECEK
ZAMANIN (?) ............... .............. ............ ........ .............. ............
ŞARTI
(-) Açmayacaksam açmayacaksan açmayacaksa açmayacaksak açmayacaksanız
açmayacaklarsa


(+) Açmalıyım açmalısın açmalı açmalıyız açmalısınız açmalılar
GEREKLİK
KİPİ (?) Açmalı mıyım ? açmalı mısın ? açmalı mı ? açmalı mıyız ? açmalı mısınız ?
açmalılar mı ?

(-) Açmamalıyım açmamalısın açmamalı açmamalıyız açmamalısınız açmamalılar


(+) Açmalıydım açmalıydın açmalıydı açmalıydık açmalıydınız açmalılardı
GEREKLİK
KİPİNİN (?) Açmalı mıydım ? açmalı mıydın ? açmalı mıydı ? açmalı mıydık ? açmalı mıydınız ?
HİKAYESİ açmalılar mıydı ?

(-) Açmamalıydım açmamalıydın açmamalıydı açmamalıydık açmamalıydınız
açmamalılardıYETERLİK : AÇABİL-MEK

ETTİRGEN : AÇTIR-MAK

EDİLGEN : AÇIL-MAK

DÖNÜŞLÜLÜK : ------

İŞTEŞ : ------


BİRAZ ÇALIŞALIM
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................AL-MAK: -ı, -a, -dan (TO TAKE,TO BUY,TO RECIEVE)

(+) Alıyorum alıyorsun alıyor alıyoruz alıyorsunuz alıyorlar
ŞİMDİKİ
ZAMAN (?) Alıyor muyum ? alıyor musun ? alıyor mu ? alıyor muyuz ? alıyor musunuz ?
alıyorlar mı ?

(-) Almıyorum almıyorsun almıyor almıyoruz almıyorsunuz almıyorlar


(+) Aldım aldın aldı aldık aldınız aldılar
GEÇMİŞ
ZAMAN (?) Aldım mı ? aldın mı ? aldı mı ? aldık mı ? aldınız mı ? aldılar mı ?

(-) Almadım almadın almadı almadık almadınız almadılar


(+) Alayım al alsın alalım alın alsınlar
İSTEK KİPİ
EMİR KİPİ (?) Alayım mı? ---- alsın mı? Alalım mı ----- alsınlar mı?

(-) Almayayım alma almasın almayalım almayın almasınlar


(+) Alacağım alacaksın alacak alacağız alacaksınız alacaklar
GELECEK
ZAMAN (?) Alacak mıyım? alacak mısın? alacak mı? alacak mıyız? alacak mısınız? alacaklar mı?

(-) Almayacağım almayacaksın almayacak almayacağız almayacaksınız almayacaklar

(+) Alırım alırsın alır alırız alırsınız alırlar
GENİŞ
ZAMAN (?) Alır mıyım? alır mısın? alır mı? alır mıyız? alır mısınız? alırlar mı?

(-) Almam almazsın almaz almayız almazsınız almazlar

(+) Almışım almışsın almış almışız almışsınız almışlar
BELİRSİZ
GEÇMİŞ (?) Almış mıyım? almış mısın? almış mı? almış mıyız? almış mısınız? almışlar mı?
ZAMAN
(-) Almamışım almamışsın almamış almamışız almamışsınız almamışlar


(+) Alıyormuşum alıyormuşsun alıyormuş alıyormuşuz alıyormuşsunuz alıyorlarmış
ŞİMDİKİ
ZAMANIN (?) Alıyor muymuşum? alıyor muymuşsun? alıyor muymuş?
RİVAYETİ alıyor muymuşsunuz? alıyorlar mıymış?

(-) Almıyormuşum almıyormuşsun almıyormuş almıyormuşuz almıyormuşsunuz

(+) Alırmışım alırmışsın alırmış alırmışız alırmışsınız alırlarmış
GENİŞ
ZAMANIN (?) Alır mıymışım? alır mıymışsın? alır mıymış? alır mıymışız?
RİVAYETİ alır mıymışsınız? alırlar mıymış?

(-) Almazmışım almazmışsın almazmış almazmışız almazmışsınız almazlarmış


(+) Alıyordum alıyordun alıyordu alıyorduk alıyordunuz alıyorlardı
ŞİMDİKİ
ZAMANIN (?) Alıyor muydum? alıyor muydun? alıyor muydu? alıyor muydunuz? alıyorlar mıydı?
HİKAYESİ
(-) Almıyordum almıyordun almıyordu almıyorduk almıyordunuz

(+) Alırdım alırdın alırdı alırdık alırdınız alırlardı
GENİŞ
ZAMANIN (?) Alır mıydım? alır mıydın? alır mıydı? alır mıydık? alır mıydınız? alırlar mıydı?
HİKAYESİ
(-) Almazdım almazdın almazdı almazdık almazdınız almazlardı

(+) Alıyorsam alıyorsan alıyorsa alıyorsak alıyorsanız alıyorlarsa
ŞİMDİKİ
ZAMANIN (?) ------- --------- ----- ----- ------- -----------
ŞARTI
(-) Almıyorsam almıyorsan almıyorsa almıyorsak almıyorsanız almıyorlarsa

(+) Alırsam alırsan alırsa alırsak alırsanız alırlarsa
GENİŞ
ZAMANIN (?) --------- ----- ---- ----- ------ ------
ŞARTI
(-) Almazsam almazsan almazsa almazsak almazsanız almazlarsa


(+) Alsam alsan alsa alsak alsanız alsalar
DİLEK
ŞART (?) Alsam mı? alsan mı? alsa mı? alsak mı? alsanız mı? alsalar mı?

(-) Almasam almasan almasa almasak almasanız almasalar

(+) Aldıydım aldıydın aldıydı aldıydık aldıydınız aldılardı
BELİRLİ
GEÇMİŞ (?) Aldım mıydı?aldın mıydı?aldı mıydı?aldık mıydı?aldınız mıydı?aldılar mıydı?
ZAMANIN
HİKAYESİ (-) Almadıydım almadıydın almadıydı almadıydık almadıydınız almadılardı


BELİRSİZ (+) Almıştım almıştın almıştı almıştık almıştınız almışlardı
GEÇMİŞ
ZAMANIN (?) Almış mıydım? almış mıydın? almış mıydı? almış mıydık? almış mıydınız?
HİKAYES almışlar mıydı?

(-) Almamıştım almamıştın almamıştı almamıştık almamıştınız almamışlardı

(+) Alsaydım alsaydın alsaydı alsaydık alsaydınız alsalardı
DİLEK ŞART
KİPİNİN (?) Alsa mıydım? alsa mıydın?alsa mıydı?alsa mıydık?alsa mıydınız?alsalar mıydı?
HİKAYESİ
(-) Almasaydım almasaydın almasaydı almasaydık almasaydınız almasalardı

(+) Aldıysam aldıysan aldıysa aldıysak aldıysanız aldılarsa
BELİRLİ
GEÇMİŞ (?) -------- ------ ------ ----- ---- ------- --------
ZAMANIN
ŞARTI (-) Almadıysam almadıysan almadıysa almadıysak almadıysanız almadılarsa


(+) Alacaktım alacaktın alacaktı alacaktık alacaktınız alacaklardı
GELECEK
ZAMANIN (?) Alacak mıydım? alacak mıydın? alacak mıydı? alacak mıydık?
HİKAYESİ alacak mıydınız? alacaklar mıydı?

(-) Almayacaktım almayacaktın almayacaktı almayacaktık almayacaktınız almayacaklardı


(+) Alacaksam alacaksan alacaksa alacaksak alacaksanız alacaklarsa
GELECEK
ZAMANIN (?) ............... ............... .......... ........... ............. ............
ŞARTI
(-) Almayacaksam almayacaksan almayacaksa almayacaksak almayacaksanız
Almayacaklarsa

(+) Almalıyım almalısın almalı almalıyız almalısınız almalılar
GEREKLİK
KİPİ (?) Almalı mıyım? almalı mısın? almalı mı? almalı mıyız? almalı mısınız? almalılar mı?

(-) Almamalıyım almamalısın almamalı almamalıyız almamalısınız almamalılar


(+) Almalıydım almalıydın almalıydı almalıydık almalıydınız almalılardı
GEREKLİK
KİPİNİN (?) Almalı mıydım? almalı mıydın? almalı mıydı? almalı mıydık?
HİKAYESİ almalı mıydınız?almalılar mıydı?

(-) Almamalıydım almamalıydın almamalıydı almamalıydık almamalıydınız almamalılardı


YETERLİK : ALABİL-MEK

ETTİRGEN : ALDIR-MAK

EDİLGEN : ALIN-MAK

DÖNÜŞLÜLÜK : ALIN-MAK

İŞTEŞ : ALIŞ-MAK


BİRAZ ÇALIŞALIM
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ANLA-MAK:-ı (TO UNDERSTAND)

(+) Anlıyorum anlıyorsun anlıyor anlıyoruz anlıyorsunuz anlıyorlar
ŞİMDİKİ
ZAMAN (?) Anlıyor muyum? anlıyor musun? anlıyor mu? anlıyor muyuz?
anlıyor musunuz?anlıyorlar mı?

(-) Anlamıyorum anlamıyorsun anlamıyor anlamıyoruz anlamıyorsunuz anlamıyorlar

(+) Anladım anladın anladı anladık anladınız anladılar
GEÇMİŞ
ZAMAN (?) Anladım mı? anladın mı? anladı mı? anladık mı? anladınız mı? anladılar mı?

(-) Anlamadım anlamadın anlamadı anlamadık anlamadınız anlamadılar


(+) Anlayayım anla anlasın anlayalım anlayın anlasınlar
İSTEK KİPİ
EMİR KİPİ (?) Anlayayım mı? ---- anlasın mı? Anlayalım mı? ------ anlasınlar mı?

(-) Anlamayayım anlama anlamasın anlamayalım anlamayın anlamasınlar

(+) Anlayacağım anlayacaksın anlayacak anlayacağız anlayacaksınız anlayacaklar

GELECEK (?) Anlayacak mıyım? anlayacak mısın? anlayacak mı? anlayacak mıyız?
ZAMAN anlayacak mısınız? anlayacaklar mı?

(-) Anlamayacağım anlamayacaksın anlamayacak anlamayacağız anlamayacaksınız anlamayacaklar


(+) Anlarım anlarsın anlar anlarız anlarsınız anlarlar
GENİŞ
ZAMAN (?) Anlar mıyım? anlar mısın? anlar mı? anlar mıyız? anlar mısınız? anlarlar mı?

(-) Anlamam anlamazsın anlamaz anlamayız anlamazsınız anlamazlar


(+) Anlamışım anlamışsın anlamış anlamışız anlamışsınız anlamışlar
BELİRSİZ
GEÇMİŞ (?) Anlamış mıyım? anlamış mısın? anlamış mı? anlamış mıyız?
ZAMAN anlamış mısınız? anlamışlar mı?

(-) Anlamamışım anlamamışsın anlamamış anlamamışız anlamamışsınız anlamamışlar


(+) Anlıyormuşum anlıyormuşsun anlıyormuş anlıyormuşuz anlıyormuşsunuz anlıyorlarmış
ŞİMDİKİ
ZAMANIN (?) Anlıyor muymuşum? anlıyor muymuşsun? anlıyor muymuş? anlıyor muymuşuz?
RİVAYETİ anlıyor muymuşsunuz? anlıyorlar mıymış?


(-) Anlamıyormuşum anlamıyormuşsun anlamıyormuş anlamıyor muşuz anlamıyormuşsunuz anlamıyorlarmış


(+) Anlıyordum anlıyordun anlıyordu anlıyorduk anlıyordunuz anlıyorlardı
ŞİMDİKİ
ZAMANIN (?) Anlıyor muydum? anlıyor muydun? anlıyor muydu? anlıyor muyduk?
HİKAYESİ anlıyor muydunuz? anlıyorlar mıydı?

(-) Anlamıyordum anlamıyordun anlamıyordu anlamıyorduk anlamıyordunuz anlamıyorlardı

(+) Anlardım anlardın anlardı anlardık anlardınız anlarlardı
GENİŞ
ZAMANIN (?) ------ ------ -------- ----- -------- ----------
HİKAYESİ
(-) Anlar mıydım? anlar mıydın? anlar mıydı? anlar mıydık? anlar mıydınız?anlarlar mıydı?


(+) Anlıyorsam anlıyorsan anlıyorsa anlıyorsak anlıyorsanız anlıyorlarsa
ŞİMDİKİ
ZAMANIN (?) ------ ------ -------- ----- -------- ----------
ŞARTI
(-) Anlamıyorsam anlamıyorsan anlamıyorsa anlamıyorsak anlamıyorsanız anlamıyorlarsa


(+) Anlarsam anlarsan anlarsa anlarsak anlarsanız anlarlarsa
GENİŞ
ZAMANIN (?) ------ -------- ------- ------ ------ ------
ŞARTI
(-) Anlamazsam anlamazsan anlamazsa anlamazsak anlamazsanız anlamazlarsa

(+) Anlasam anlasan anlasa anlasak anlasanız anlasalar
DİLEK
ŞART (?) Anlasam mı?anlasan mı?anlasa mı?anlasak mı?anlasanız mı?anlasalar mı?

(-) Anlamasam anlamasan anlamasa anlamasak anlamasınız anlamasalar


(+) Anladıydım anladıydın anladıydı anladıydık anladıydınız anladılardı
BELİRLİ
GEÇMİŞ (?) Anladım mıydı? anladın mıydı? anladı mıydı? anladık mıydı? anladınız mıydı?
ZAMANIN anladılar mıydı?
HİKAYESİ
(-) Anlamadıydım anlamadıydın anlamadıydı anlamadıydık anlamadıydınız anlamadılardı

(+) Anlamıştım anlamıştın anlamıştı anlamıştık anlamıştınız anlamışlardı
BELİRSİZ
GEÇMİŞ (?) Anlamış mıydım?anlamış mıydın?anlamış mıydı?anlamış mıydık?
ZAMANIN anlamış mıydınız?anlamışlar mıydı?
HİKAYESİ
(-) Anlamamıştım anlamamıştın anlamamıştı anlamamıştık anlamamıştınız anlamamışlardı

(+) Anlasaydım anlasaydın anlasaydı anlasaydık anlasaydınız anlasalardı
DİLEK ŞART
KİPİNİN (?) Anlasa mıydım? anlasa mıydın? anlasa mıydı? anlasa mıydık?
HİKAYESİ anlasa mıydınız? anlasalar mıydı?

(-) Anlamasaydım anlamasaydın anlamasaydı anlamasaydık anlamasaydınız anlamasalardı


(+) Anladıysam anladıysan anladıysa anladıysak anladıysanız anladılarsa
BELİRLİ
GEÇMİŞ (?) ----- ---------- --------- --------- ----------- --------
ZAMANIN
ŞARTI (-) Anlamadıysam anlamadıysan anlamadıysa anlamadıysak anlamadıysanız anlamadılarsa

(+) Anlayacaktım anlayacaktın anlayacaktı anlayacaktık anlayacaktınız anlayacaklardı
GELECEK
ZAMANIN (?) Anlayacak mıydın? anlayacak mıydın? anlayacak mıydı? anlayacak mıydık?
HİKAYESİ anlayacak mıydınız? anlayacaklar mıydı?

(-) Anlamayacaktım anlamayacaktın anlamayacaktı anlamayacaktık anlamayacaktınız anlamayacaklardı


(+) Anlayacaksam anlayacaksan anlayacaksa anlayacaksak anlayacaksanız anlayacaklarsa
GELECEK
ZAMANIN (?)................. ................... ............... ............... .....................
ŞARTI
(-) Anlamayacaksam anlamayacaksan anlamayacaksa anlamayacaksak anlamayacaksanız anlamayacaklarsa

(+) Anlamalıyım anlamalısın anlamalı anlamalıyız anlamalısınız anlamalılar

GEREKLİK (?) Anlamalı mıyım? anlamalı mısın? anlamalı mı? anlamalı mıyız?
KİPİ anlamalı mısınız?anlamalılar mı?

(-) Anlamamalıyım anlamamalısın anlamamalı anlamamalıyız anlamamalısınız anlamamalılar

(+) Anlamalıydım anlamalıydın anlamalıydı anlamalıydık anlamalıydınız anlamalılardı
GEREKLİK
KİPİNİN (?) Anlamalı mıydım? anlamalı mıydın? anlamalı mıydı? anlamalı mıydık?
HİKAYESİ anlamalı mıydınız? anlamalılar mıydı?

(-) Anlamamalıydım anlamamalıydın anlamamalıydı anlamamalıydık anlamamalıydınız anlamamalılardı

YETERLİK : ANLAYABİL-MEK
ETTIRGEN : ANLAT-MAK
EDİLGEN : -------------
DÖNÜŞLÜLÜK : ------------
İŞTEŞ : ANLAŞ-MAK

BİRAZ ÇALIŞALIM
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
BAK-MAK: -a,-dan (TO LOOK AT,TO LOOK AFTER)

(+) Bakıyorum bakıyorsun bakıyor bakıyoruz bakıyorsunuz bakıyorlar
ŞİMDİKİ
ZAMAN (?) Bakıyor muyum? bakıyor musun? bakıyor mu? bakıyor muyuz?
bakıyor musunuz? bakıyorlar mı?

(-) Bakmıyorum bakmıyorsun bakmıyor bakmıyoruz bakmıyorsunuz bakmıyorlar


(+) Baktım baktın baktı baktık baktınız baktılar
GEÇMİŞ
ZAMAN (?) Baktım mı? baktın mı? baktı mı? baktık mı? baktınız mı? baktılar mı?

(-) Bakmadım bakmadın bakmadı bakmadık bakmadınız bakmadılar


(+) Bakayım bak baksın bakalım bakın baksınlar
İSTEK KİPİ
EMİR KİPİ (?) Bakayım mı? ...... baksın mı? bakalım mı? ..... baksınlar mı?

(-) Bakmayayım bakma bakmasın bakmayalım bakmayın bakmasınlar

(+) Bakacağım bakacaksın bakacak bakacağız bakacaksınız bakacaklar

GELECEK (?) Bakacak mıyım? bakacak mısın? bakacak mı? bakacak mıyız?
ZAMAN bakacak mısınız? bakacaklar mı?

(-) Bakmayacağım bakmayacaksın bakmayacak bakmayacağız bakmayacaksınız
bakmayacaklar


(+) Bakarım bakarsın bakar bakarız bakarsınız bakarlar
GENİŞ
ZAMAN (?) Bakar mıyım? bakar mısın? bakar mı? bakar mıyız? bakar mısınız? bakarlar mı?

(-) Bakmam bakmazsın bakmaz bakmayız bakmazsınız bakmazlar


(+) Bakmışım bakmışsın bakmış bakmışız bakmışsınız bakmışlar
BELİRSİZ
GEÇMİŞ (?) Bakmış mıyım? bakmış mısın? bakmış mı? bakmış mıyız? bakmış mısınız?
ZAMAN bakmışlar mı?

(-) Bakmamışım bakmamışsın bakmamış bakmamışız bakmamışsınız bakmamışlar


(+) Bakıyormuşum bakıyormuşsun bakıyormuş bakıyormuşuz bakıyormuşsunuz
Bakıyorlarmış
ŞİMDİKİ
ZAMANIN (?) Bakıyor muymuşum? bakıyor muymuşsun? bakıyor muymuş?
RİVAYETİ bakıyor muymuşuz? bakıyor muymuşsunuz? bakıyorlar mıymış?

(-) Bakmıyormuşum bakmıyormuşsun bakmıyormuş bakmıyormuşuz bakmıyormuşsunuz bakmıyorlarmış


(+) Bakarmışım bakarmışsın bakarmış bakarmışız bakarmışsınız bakarlarmış
GENİŞ
ZAMANIN (?) Bakar mıymışım? bakar mıymışsın? bakar mıymış? bakar mıymışız?
RİVAYETİ bakar mıymışsınız? bakarlar mıymış?

(-) Bakmazmışım bakmazmışsın bakmazmış bakmazmışız bakmazmışsınız
bakmazlarmış

(+) Bakıyordum bakıyordun bakıyordu bakıyorduk bakıyordunuz bakıyorlardı

ŞİMDİKİ (?) Bakıyor muydum? bakıyor muydun? bakıyor muydu? bakıyor muyduk?
ZAMANIN bakıyor muydunuz?bakıyorlar mıydı?
HİKAYESİ
(-) Bakmıyordum bakmıyordun bakmıyordu bakmıyorduk bakmıyordunuz bakmıyorlardı

(+) Bakardım bakardın bakardı bakardık bakardınız bakarlardı
GENİŞ
ZAMANIN (?) Bakar mıydım? bakar mıydın? bakar mıydı? bakar mıydık? bakar mıydınız?
HİKAYESİ bakarlar mıydı?

(-) Bakmazdım bakmazdın bakmazdı bakmazdık bakmazdınız bakmazlardı


(+) Bakıyorsam bakıyorsan bakıyorsa bakıyorsak bakıyorsanız bakıyorlarsa
ŞİMDİKİ
ZAMANIN (?) ---------- ----------- -------- -------- --------- ------------
ŞARTI
(-) Bakmıyorsam bakmıyorsan bakmıyorsa bakmıyorsak bakmıyorsanız bakmıyorlarsa


(+) Bakarsam bakarsan bakarsa bakarsak bakarsanız bakarlarsa
GENİŞ
ZAMANIN (?) --------- --------- ------- -------- -------- -----------
ŞARTI
(-) Bakmazsam bakmazsan bakmazsa bakmazsak bakmazsanız bakmazlarsa

(+) Baksam baksan baksa baksak baksanız baksalar
DİLEK
ŞART (?) Baksam mı? baksan mı? baksa mı? baksak mı? baksanız mı? baksalar mı?

(-) Bakmasam bakmasan bakmasa bakmasak bakmasanız bakmasalar


(+) Baktıydım baktıydın baktıydı baktıydık baktıydınız baktılardı
BELİRLİ
GEÇMİŞ (?) Baktım mıydı? baktın mıydı? baktı mıydı? baktık mıydı? baktınız mıydı?baktılar mıydı?
ZAMANIN
HİKAYESİ (-) Bakmadıydım bakmadıydın bakmadıydı bakmadıydık bakmadıydınız bakmadılardı


(+) Bakmıştım bakmıştın bakmıştı bakmıştık bakmıştınız bakmışlardı
BELİRSİZ
GEÇMİŞ (?) Bakmış mıydım? bakmış mıydın? bakmış mıydı? bakmış mıydık?
ZAMANIN bakmış mıydınız? bakmışlar mıydı?
HİKAYESİ
(-) Bakmamıştım bakmamıştın bakmamıştı bakmamıştık bakmamıştınız bakmamışlardı

(+) Baksaydım baksaydın baksaydı baksaydık baksaydınız baksalardı
DİLEK ŞART
KİPİNİN (?) Baksa mıydım? baksa mıydın? baksa mıydı? baksa mıydık? baksa mıydınız?
HİKAYESİ baksalar mıydı?

(-) Bakmasaydım bakmasaydın bakmasaydı bakmasaydık bakmasaydınız bakmasalardı

(+) Baktıysam baktıysan baktıysa baktıysak baktıysanız baktılarsa
BELİRLİ
GEÇMİŞ (?) ............ ................ ........... ........... .......... ..............
ZAMANIN
ŞARTI (-) Bakmadıysam bakmadıysan bakmadıysa bakmadıysak bakmadıysanız bakmadılarsa


(+) Bakacaktım bakacaktın bakacaktı bakacaktık bakacaktınız bakacaklardı
GELECEK
ZAMANIN (?) Bakacak mıydım? bakacak mıydın? bakacak mıydı? bakacak mıydık?
HİKAYESİ bakacak mıydınız? bakacaklar mıydı?

(-) Bakmayacaktım bakmayacaktın bakmayacaktı bakmayacaktık bakmayacaktınız
bakmayacaklardı

(+) Bakacaksam bakacaksan bakacaksa bakacaksak bakacaksanız bakacaklarsa
GELECEK
ZAMANIN (?).............. ................ .............. ............... .............. .................
ŞARTI
(-) Bakmayacaksam bakmayacaksan bakmayacaksa bakmayacaksak bakmayacaksanız bakmayacaklarsa

(+) Bakmalıyım bakmalısın bakmalı bakmalıyız bakmalısınız bakmalılar
GEREKLİK
KİPİ (?) Bakmalı mıyım? bakmalı mısın? bakmalı mı? bakmalı mıyız? bakmalı mısınız?
bakmalılar mı?

(-) Bakmamalıyım bakmamalısın bakmamalı bakmamalıyız bakmamalısınız bakmamalılar

(+) Bakmalıydım bakmalıydın bakmalıydı bakmalıydık bakmalıydınız bakmalılardı
GEREKLİK
KİPİNİN (?) Bakmalı mıydım? bakmalı mıydın? bakmalı mıydı? bakmalı mıydık?
HİKAYESİ bakmalı mıydınız? bakmalılar mıydı?

(-) Bakmamalıydım bakmamalıydın bakmamalıydı bakmamalıydık bakmamalıydınız
bakmamalılardı

YETERLİK : BAKABİL-MEK
ETTİRGEN : BAKTIR-MAK
EDİLGEN : BAKIL-MAK
DÖNÜŞLÜLÜK : BAKIN-MAK
İŞTEŞ : BAKIŞ -MAK

BİRAZ ÇALIŞALIM
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................


BEKLE-MEK:-ı,-da,-dan (TO WAIT FOR,TO EXPECT)

(+) Bekliyorum bekliyorsun bekliyor bekliyoruz bekliyorsunuz bekliyorlar
ŞİMDİKİ
ZAMAN (?) Bekliyor muyum? bekliyor musun? bekliyor mu? bekliyor muyuz?
bekliyor musunuz? bekliyorlar mı?

(-) Beklemiyorum beklemiyorsun beklemiyor beklemiyorsunuz beklemiyorlar

(+) Bekledim bekledin bekledi bekledik beklediniz beklediler
GENİŞ
ZAMAN (?) Bekledim mi? bekledin mi? bekledi mi? bekledik mi? beklediniz mi? beklediler mi?

(-) Beklemedim beklemedin beklemedi beklemedik beklemediniz beklemediler


(+) Bekleyeyim bekle beklesin bekleyelim bekleyin beklesinler
İSTEK KİPİ
EMİR KİPİ (?) Bekleyeyim mi? ........ beklesin mi? bekleyelim mi? ....... beklesinler mi?

(-) Beklemeyeyim bekleme beklemesin beklemeyelim beklemeyin beklemesinler


(+) Bekleyeceğim bekleyeceksin bekleyecek bekleyeceğiz bekleyeceksiniz bekleyecekler

GELECEK (?) Bekleyecek miyim? bekleyecek misin? bekleyecek mi? bekleyecek miyiz?
ZAMAN bekleyecek misiniz? bekleyecekler mi?

(-) Beklemeyeceğim beklemeyeceksin beklemeyecek beklemeyeceğiz beklemeyeceksiniz beklemeyecekler


(+) Beklerim beklersin bekler bekleriz beklersiniz beklerler
GENİŞ
ZAMAN (?) Bekler miyim? bekler misin? bekler mi? bekler miyiz? bekler misiniz? beklerler mi?

(-) Beklemem beklemezsin beklemez beklemeyiz beklemezsiniz beklemezler(+) Beklemişim beklemişsin beklemiş beklemişiz beklemişsiniz beklemişler
BELİRSİZ
GEÇMİŞ (?) Beklemiş miyim? beklemiş misin? beklemiş mi? beklemiş miyiz?
ZAMAN beklemiş misiniz? beklemişler mi?

(-) Beklememişim beklememişsin beklememiş beklememişiz beklememişsiniz
beklememişler

(+) Bekliyormuşum bekliyormuşsun bekliyormuş bekliyormuşsunuz bekliyorlarmış
ŞİMDİKİ
ZAMANIN (?) Bekliyor muymuşum? bekliyor muymuşsun? bekliyor muymuş?
RİVAYETİ bekliyor muymuşuz? Bekliyor muymuşsunuz? bekliyorlar mıymış?

(-) Beklemiyormuşum beklemiyormuşsun beklemiyormuş beklemiyormuşuz beklemiyormuşsunuz beklemiyorlarmış


(+) Beklermişim beklermişsin beklermiş beklermişiz beklermişsiniz beklerlermiş

GENİŞ (?) Bekler miymişim? bekler miymişsin? bekler miymiş ? bekler miymişiz?
ZAMANIN bekler miymişsiniz? beklerler miymiş?
RİVAYETİ
(-) Beklemezmişim beklemezmişsin beklemezmiş beklemezmişiz beklemezmişsiniz
beklemezlermiş

(+) Bekliyordum bekliyordun bekliyordu bekliyorduk bekliyordunuz bekliyorlardı
ŞİMDİKİ
ZAMANIN (?) Bekliyor muydum? bekliyor muydun? bekliyor muydu? bekliyor muyduk?
HİKAYESİ bekliyor muydunuz? bekliyorlar mıydı?

(-) Beklemiyordum beklemiyordun beklemiyordu beklemiyorduk beklemiyordunuz
beklemiyorlardı

(+) Beklerdim beklerdin beklerdi beklerdik beklerdiniz beklerlerdi
GENİŞ
ZAMANIN (?) Bekler miydim? bekler miydin? bekler miydi? bekler miydik? bekler miydiniz?
HİKAYESİ beklerler miydi?

(-) Beklemezdim beklemezdin beklemezdi beklemezdik beklemezdiniz beklemezlerdi

(+) Bekliyorsam bekliyorsan bekliyorsa bekliyorsak bekliyorsanız bekliyorlarsa
ŞİMDİKİ
ZAMANIN (?) ........ ............ ............. ........... ............... ...................
ŞARTI
(-) Beklemiyorsam beklemiyorsan beklemiyorsa beklemiyorsak beklemiyorsanız
beklemiyorlarsa

(+) Beklersem beklersen beklerse beklersek beklerseniz beklerlerse
GENİŞ
ZAMANIN (?) ........... ................ ............. ........... ............... ..........
ŞARTI
(-) Beklemezsem beklemezsen beklemezse beklemezsek beklemezseniz beklemezlerse

(+) Beklesem beklesen beklese beklesek bekleseniz bekleseler
DİLEK
ŞART (?) Beklesem mi? beklesen mi? beklese mi? beklesek mi? bekleseniz mi? bekleseler mi?

(-) Beklemesem beklemesen beklemese beklemesek beklemeseniz beklemeseler

(+) Beklediydim beklediydin beklediydi beklediydik beklediydiniz bekledilerdi
BELİRLİ
GEÇMİŞ (?) Bekledim miydi? bekledin miydi? bekledi miydi? bekledik miydi?
ZAMANIN beklediniz miydi? beklediler miydi?
HİKAYESİ
(-) Beklemediydim beklemediydin beklemediydi beklemediydik beklemediydiniz
beklemedilerdi

(+) Beklemiştim beklemiştin beklemişti beklemiştik beklemiştiniz beklemişlerdi
BELİRSİZ
GEÇMİŞ (?) Beklemiş miydim? beklemiş miydin? beklemiş miydi? beklemiş miydiniz?
ZAMANIN beklemişler miydi?
HİKAYESİ
(-) Beklememiştim beklememiştin beklememişti beklememiştik beklememiştiniz
beklememişlerdi


(+) Bekleseydim bekleseydin bekleseydi bekleseydik bekleseydiniz bekleselerdi

DİLEK ŞART (?) Beklese miydim? beklese miydin? beklese miydi? beklese miydik?
KİPİNİN beklese miydiniz?bekleseler miydi?
HİKAYESİ
(-) Beklemeseydim beklemeseydin beklemeseydi beklemeseydik
beklemeseydiniz beklemeselerdi

(+) Beklediysem beklediysen beklediyse beklediysek beklediyseniz bekledilerse
BELİRLİ
GEÇMİŞ (?) .................... ................ ............... .............. ............... ............
ZAMANIN
ŞARTI (-) Beklemediysem beklemediysen beklemediyse beklemediysek
beklemediyseniz beklemedilerse

(+) Bekleyecektim bekleyecektin bekleyecekti bekleyecektik
bekleyecektiniz bekleyeceklerdi
GELECEK
ZAMANIN (?) Bekleyecek miydim? bekleyecek miydin? bekleyecek miydi?
HİKAYESİ bekleyecek miydiniz? bekleyecekler miydi?

(-) Beklemeyecektim beklemeyecektin beklemeyecekti beklemeyecektik beklemeyecektiniz beklemeyeceklerdi

(+) Bekleyeceksem bekleyeceksen bekleyecekse bekleyeceksek
GELECEK bekleyecekseniz bekleyeceklerse
ZAMANIN (?) ............... .................... ................ .................. ..................
ŞARTI
(-) Beklemeyeceksem beklemeyeceksen beklemeyecekse beklemeyeceksek beklemeyecekseniz beklemeyeceklerse

(+) Beklemeliyim beklemelisin beklemeli beklemeliyiz beklemelisiniz beklemeliler

GEREKLİK (?) Beklemeli miyim? beklemeli misin? beklemeli mi? beklemeli miyiz?
KİPİ beklemeli misiniz? beklemeliler mi?

(-) Beklememeliyim beklememelisin beklememeli beklememeliyiz
beklememelisiniz beklememeliler

(+) Beklemeliydim beklemeliydin beklemeliydi beklemeliydik beklemeliydiniz beklemelilerdi
GEREKLİK
KİPİNİN (?) Beklemeli miydim? beklemeli miydin? beklemeli miydi? beklemeli miydik?
HİKAYESİ beklemeli miydiniz? beklemeliler miydi?

(-) Beklememeliydim beklememeliydin beklememeliydi beklememeliydik beklememeliydiniz beklememelilerdi

YETERLİK : BEKLEYEBİL-MEK
ETTİRGEN : BEKLET-MEK
EDİLGEN : BEKLEN-MEK
DÖNÜŞLÜLÜK : ..............
İŞTEŞ : BEKLEŞ-MEK

 


CEVAPLA-MAK:-ı (TO ANSWER,TO REPLY)

(+) Cevaplıyorum cevaplıyorsun cevaplıyor cevaplıyoruz cevaplıyorsunuz cevaplıyorlar
ŞİMDİKİ
ZAMAN (?) Cevaplıyor muyum? cevaplıyor musun? cevaplıyor mu? cevaplıyor muyuz?
cevaplıyor musunuz? cevaplıyorlar mı?

(-) Cevaplamıyorum cevaplamıyorsun cevaplamıyor cevaplamıyoruz cevaplamıyorsunuz cevaplamıyorlar

(+) Cevapladım cevapladın cevapladı cevapladık cevapladınız cevapladılar

GEÇMİŞ (?) Cevapladım mı? cevapladın mı? cevapladı mı? cevapladık mı?
ZAMAN cevapladınız mı? cevapladılar mı?

(-) Cevaplamadım cevaplamadın cevaplamadı cevaplamadık cevaplamadınız cevaplamadılar

(+) Cevaplayayım cevapla cevaplasın cevaplayalım cevaplayın cevaplasınlar

İSTEK KİPİ (?) Cevaplayayım mı? ...... cevaplasın mı? cevaplayalım mı? ....... cevaplasınlar mı?
EMİR KİPİ
(-) Cevaplamayayım cevaplama cevaplamasın cevaplamayalım cevaplamayın cevaplamasınlar

(+) Cevaplayacağım cevaplayacaksın cevaplayacak cevaplayacağız cevaplayacaksınız
cevaplayacaklar
GELECEK (?) Cevaplayacak mıyım? cevaplayacak mısın? cevaplayacak mı?
ZAMAN cevaplayacak mıyız? cevaplayacak mısınız? cevaplayacaklar mı?

(-) Cevaplamayacağım cevaplamayacaksın cevaplamayacak cevaplamayacağız cevaplamayacaksınız cevaplamayacaklar

(+) Cevaplarım cevaplarsın cevaplar cevaplarız cevaplarsınız cevaplarlar
GENİŞ
ZAMAN (?) Cevaplar mıyım?cevaplar mısın?cevaplar mı?cevaplar mıyız?cevaplar mısınız? cevaplarlar mı?
(-) Cevaplamam cevaplamazsın cevaplamaz cevaplamayız cevaplamazsınız cevaplamazlar

(+) Cevaplamışım cevaplamışsın cevaplamış cevaplamışız cevaplamışsınız cevaplamışlar
BELİRSİZ
GEÇMİŞ (?) Cevaplamış mıyım? cevaplamış mısın? cevaplamış mı? cevaplamış mıyız?
ZAMAN cevaplamış mısınız? cevaplamışlar mı?

(-) Cevaplamamışım cevaplamamışsın cevaplamamış cevaplamamışız cevaplamamışsınız cevaplamamışlar

(+) Cevaplıyormuşum cevaplıyormuşsun cevaplıyormuş cevaplıyormuşuz
cevaplıyormuşsunuz cevaplıyorlarmış
ŞİMDİKİ
ZAMANIN (?) Cevaplıyor muymuşum? cevaplıyor muymuşsun? cevaplıyor muymuş?
RİVAYETİ cevaplıyor muymuşuz? cevaplıyor muymuşsunuz? cevaplıyorlar mıymış?

(-) Cevaplamıyormuşum cevaplamıyormuşsun cevaplamıyormuş cevaplamıyormuşuz cevaplamıyormuşsunuz Cevaplamıyorlarmış


(+) Cevaplardım cevaplardın cevaplardı cevaplardık cevaplardınız cevaplarlardı
GENİŞ
ZAMANIN (?) Cevaplar mıydım? cevaplar mıydın? cevaplar mıydı? cevaplar mıydık?
HİKAYESİ cevaplar mıydınız? cevaplarlar mıydı?

(-) Cevaplamazdım cevaplamazdın cevaplamazdı cevaplamazdık cevaplamazdınız cevaplamazlardı

(+) Cevaplıyordum cevaplıyordun cevaplıyordu cevaplıyorduk cevaplıyordunuz cevaplıyorlardı
ŞİMDİKİ
ZAMANIN (?) Cevaplıyor muydum? cevaplıyor muydun? cevaplıyor muydu?
HİKAYESİ cevaplıyor muyduk? cevaplıyor muydunuz? cevaplıyorlar mıydı?

(-) Cevaplamıyordum cevaplamıyordun cevaplamıyordu cevaplamıyorduk cevaplamıyordunuz cevaplamıyorlardı

(+) Cevaplıyorsam cevaplıyorsan cevaplıyorsa cevaplıyorsak cevaplıyorsanız cevaplıyorlarsa
ŞİMDİKİ
ZAMANIN (?) .............. ............... ............... .............. .................
ŞARTI
(-) Cevaplamıyorsam cevaplamıyorsan cevaplamıyorsa cevaplamıyorsak cevaplamıyorsanız cevaplamıyorlarsa

(+) Cevaplarsam cevaplarsan cevaplarsa cevaplarsak cevaplarsanız cevaplarlarsa
GENİŞ
ZAMANIN (?) ................ .................. .......... .......... .............. ..................
ŞARTI
(-) Cevaplamazsam cevaplamazsan cevaplamazsa cevaplamazsak cevaplamazsanız cevaplamazlarsa

(+) Cevaplasam cevaplasan cevaplasa cevaplasak cevaplasanız cevaplasalar
DİLEK
ŞART (?) Cevaplasam mı? cevaplasan mı? cevaplasa mı? cevaplasak mı?
cevaplasanız mı? cevaplasalar mı?

(-) Cevaplamasam cevaplamasan cevaplamasa cevaplamasak cevaplamasanız cevaplamasalar

(+) Cevapladıydım cevapladıydın cevapladıydı cevapladıydık cevapladıydınız cevapladılardı
BELİRLİ
GEÇMİŞ (?) Cevapladım mıydı? cevapladın mıydı? cevapladı mıydı? cevapladık mıydı?
ZAMANIN cevapladınız mıydı? cevapladılar mıydı
HİKAYESİ
(-) Cevaplamadıydım cevaplamadıydın cevaplamadıydı cevaplamadıydık cevaplamadıydınız cevaplamadılardı

BELİRSİZ (+) Cevaplamıştım cevaplamıştın cevaplamıştı cevaplamıştık cevaplamıştınız cevaplamışlardı

GEÇMİŞ (?) Cevaplamış mıydım? cevaplamış mıydın? cevaplamış mıydı?
cevaplamış mıydık? cevaplamış mıydınız? cevaplamışlar mıydı?
ZAMANIN
HİKAYESİ (-) Cevaplamamıştım cevaplamamıştın cevaplamamıştı cevaplamamıştık cevaplamamıştınız cevaplamamışlardı


(+) Cevaplasaydım cevaplasaydın cevaplasaydı cevaplasaydık cevaplasaydınız cevaplasalardı
DİLEK ŞART
KİPİNİN (?) Cevaplasa mıydım? cevaplasa mıydın? cevaplasa mıydı? cevaplasa mıydık?
HİKAYESİ cevaplasa mıydınız? cevaplasalar mıydı?

(-) Cevaplamasaydım cevaplamasaydın cevaplamasaydı cevaplamasaydık cevaplamasaydınız cevaplamasalardı

(+) Cevapladıysam cevapladıysan cevapladıysa cevapladıysak cevapladıysanız
BELİRLİ cevapladılarsa
GEÇMİŞ (?) .............. .................... ........... ............... ...............
ZAMANIN
ŞARTI (-) Cevaplamadıysam cevaplamadıysan cevaplamadıysa cevaplamadıysak
cevaplamadıysanız cevaplamadılarsa


(+) Cevaplayacaktım cevaplayacaktın cevaplayacaktı cevaplayacaktık
cevaplayacaktınız cevaplayacaklardı
GELECEK
ZAMANIN (?) Cevaplayacak mıydım? cevaplayacak mıydın? cevaplayacak mıydı?
HİKAYESİ cevaplayacak mıydık? cevaplayacak mıydınız? cevaplayacaklar mıydı?

(-) Cevaplamayacaktım cevaplamayacaktın cevaplamayacaktı cevaplamayacaktık cevaplamayacaktınız cevaplamayacaklardı

(+) Cevaplayacaksam cevaplayacaksan cevaplayacaksa cevaplayacaksak
cevaplayacaksanız cevaplayacaklarsa
GELECEK (?) ................ .................. ............. ................ ............... .................
ZAMANIN
ŞARTI (-) Cevaplamayacaksam cevaplamayacaksan cevaplamayacaksa cevaplamayacaksak cevaplamayacaksanız cevaplamayacaklarsa

(+) Cevaplamalıyım cevaplamalısın cevaplamalı cevaplamalıyız cevaplamalısınız
cevaplamalılar
GEREKLİK
KİPİ (?) Cevaplamalı mıyım? cevaplamalı mısın? cevaplamalı mı?
cevaplamalı mıyız? cevaplamalı mısınız? cevaplamalı mı?

(-) Cevaplamamalıyım cevaplamamalısın cevaplamamalı cevaplamamalıyız cevaplamamalısınız cevaplamamalılar

(+) Cevaplamalıydım cevaplamalıydın cevaplamalıydı cevaplamalıydık cevaplamalıydınız
GEREKLİK cevaplamalılardı
KİPİN
HİKAYESİ (?) Cevaplamalı mıydım ? cevaplamalı mıydın ? cevaplamalı mıydı ?
cevaplamalı mıydık ? cevaplamalı mıydınız ? cevaplamalılar mıydı ?

(-) Cevaplamamalıydım cevaplamamalıydın cevaplamamalıydı cevaplamamalıydık
cevaplamamalıydınız cevaplamamalılardı

YETERLİK : CEVAPLAYABİL-MEK
ETTİRGEN : CEVAPLAT-MAK
EDİLGEN : CEVAPLAN-MAK
DÖNÜŞLÜLÜK : ............
İŞTEŞ : CEVAPLAŞ-MAKÇALIŞ-MAK:-ı,-a,-dan,-da(TO WORK,TO STUDY)

Çalışıyorum çalışıyorsun çalışıyor çalışıyoruz çalışıyorsunuz çalışıyorlar (ŞİMDİKİ ZAMAN)

Çalıştım çalıştın çalıştı çalıştık çalıştınız çalıştılar (GEÇMİŞ ZAMAN)

Çalışayım çalış çalışsın çalışalım çalışın çalışsınlar (İSTEK KİPİ – EMİR KİPİ)

Çalışacağım çalışacaksın çalışacak çalışacağız çalışacaksınız çalışacaklar (GELECEK ZAMAN)

Çalışırım çalışırsın çalışır çalışırız çalışırsınız çalışırlar (GENİŞ ZAMAN)

Çalışmışım çalışmışsın çalışmış çalışmışız çalışmışsınız çalışmışlar (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMAN)

Çalışıyormuşum çalışıyormuşsun çalışıyormuş çalışıyormuşuz çalışıyormuşsunuz çalışıyorlarmış (ŞİMDİKİ ZAMANIN RİVAYETİ)

Çalışırmışım çalışırmışsın çalışırmış çalışırmışız çalışırmışsınız çalışırlarmış(GEN. ZA. RİVAYETİ)

Çalışıyordum çalışıyordun çalışıyordu çalışıyorduk çalışıyordunuz çalışıyorlardı (Ş. ZA. HİKAYESİ)

Çalışırdım çalışırdın çalışırdı çalışırdık çalışırdınız çalışırlardı (GENİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Çalışıyorsam çalışıyorsan çalışıyorsa çalışıyorsak çalışıyorsanız çalışıyorlarsa (ŞİM. ZA. ŞARTI)

Çalışırsam çalışırsan çalışırsa çalışırsak çalışırsanız çalışırlarsa (GENİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Çalışsam çalışsan çalışsa çalışsak çalışsanız çalışsalar (DİLEK ŞART KİPİ)

Çalıştıydım çalıştıydın çalıştıydı çalıştıydık çalıştıydınız çalıştılardı (BELİRLİ GEÇ. ZAM. HİKAYESİ)

Çalışmıştım çalışmıştın çalışmıştı çalışmıştık çalışmıştınız çalışmışlardı (BELİRSİZ GE. ZA. HİKAYESİ)

Çalışsaydım çalışsaydın çalışsaydı çalışsaydık çalışsaydınız çalışsalardı (DİL. ŞART KİP. HİKAYESİ)

Çalıştıysam çalıştıysan çalıştıysa çalıştıysak çalıştıysanız çalıştılarsa (BELİRLİ GEÇ. ZAM. ŞARTI)

Çalışacaktım çalışacaktın çalışacaktı çalışacaktık çalışacaktınız çalışacaklardı (GEL. ZA. HİKAYESİ)

Çalışacaksam çalışacaksan çalışacaksa çalışacaksak çalışacaksanız çalışacaklarsa (GEL. ZA. ŞARTI)

Çalışmalıyım çalışmalısın çalışmalı çalışmalıyız çalışmalısınız çalışmalılar (GEREKLİK KİPİ)

Çalışmalıydım çalışmalıydın çalışmalıydı çalışmalıydık çalışmalıydınız çalışmalılardı (GEREK.KİP.HİK)

YETERLİK : ÇALIŞABİL-MEK
EDİLGEN : ÇALIŞIL-MAK
DÖNÜŞLÜLÜK : ..............
ETTİRGEN : ÇALIŞTIR-MAK
İŞTEŞ : ...............DE- MEK:- a, -ı (TO SAY)

Diyorum diyorsun diyor diyoruz diyorsunuz diyorlar (ŞİMDİKİ ZAMAN)

Dedim dedin dedi dedik dediniz dediler (GEÇMİŞ ZAMAN)

Diyeyim de desin diyelim deyin desinler (İSTEK KİPİ – EMİR KİPİ)

Diyeceğim diyeceksin diyecek diyeceğiz diyeceksiniz diyecekler (GELECEK ZAMAN)

Derim dersin der deriz dersiniz derler (GENİŞ ZAMAN)

Demişim demişsin demiş demişiz demişsiniz demişler (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMAN)

Diyormuşum diyormuşsun diyormuş diyormuşuz diyormuşsunuz diyorlarmış (ŞİMDİKİ ZA. RİVAYETİ)

Dermişim dermişsin dermiş dermişiz dermişsiniz derlermiş (GENİŞ ZAMANIN RİVAYETİ

Diyordum diyordun diyordu diyorduk diyordunuz diyorlardı (ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ)

Derdim derdin derdi derdik derdiniz derlerdi (GENİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Diyorsam diyorsan diyorsa diyorsak diyorsanız diyorlarsa (ŞİMDİKİ ZAMANIN ŞARTI)

Dersem dersen derse dersek derseniz derlerse (GENİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Desem desen dese desek deseniz deseler (DİLEK ŞART KİPİ)

Dediydim dediydin dediydi dediydik dediydiniz dedilerdi (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Demiştim demiştin demişti demiştik demiştiniz demişlerdi (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Deseydim deseydin deseydi deseydik deseydiniz deselerdi (DİLEK ŞART KİPİNİN HİKAYESİ)

Dediysem dediysen dediyse dediysek dediyseniz dedilerse (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Diyecektim diyecektin diyecekti diyecektik diyecektiniz diyeceklerdi (GELECEK ZAMANIN HİKAYESİ)

Diyeceksem diyeceksen diyecekse diyeceksek diyecekseniz diyeceklerse (GELECEK ZA. ŞARTI)

Demeliyim demelisin demeli demeliyiz demelisiniz demeliler (GEREKLİK KİPİ)

Demeliydim demeliydin demeliydi demeliydik demeliydiniz demelilerdi (GEREKLİK KİPİNİN HİKAYESİ)

YETERLİK : DİYEBİL-MEK
ETTİRGEN : DEDİR(T)MEK
EDİLGEN : DE-N-İL-MEK
DÖNÜŞLÜLÜK : ...........
İŞTEŞ : ................

 DÖN-MEK:-a,-dan,-ı (TO TURN,TO RETURN)

Dönüyorum dönüyorsun dönüyor dönüyoruz dönüyorsunuz dönüyorlar (ŞİMDİKİ ZAMAN)

Döndüm döndün döndü döndük döndünüz döndüler (GEÇMİŞ ZAMAN)

Döneyim dön dönsün dönelim dönün dönsünler (İSTEK KİPİ – EMİR KİPİ)

Döneceğim döneceksin dönecek döneceğiz döneceksiniz dönecekler (GELECEK ZAMAN)

Dönmüşüm dönmüşsün dönmüş dönmüşüz dönmüşsünüz dönmüşler (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMAN)

Dönüyormuşum dönüyormuşsun dönüyormuş dönüyormuşuz dönüyormuşsunuz dönüyorlarmış (ŞİMDİKİ ZAMANIN RİVAYETİ)

Dönüyordum dönüyordun dönüyordu dönüyorduk dönüyordunuz dönüyorlardı (ŞİMDİKİ ZA. HİKAYESİ)

Dönerdim dönerdin dönerdi dönerdik dönerdiniz dönerlerdi (GENİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Dönüyorsam dönüyorsan dönüyorsa dönüyorsak dönüyorsanız dönüyorlarsa (ŞİMDİKİ ZA. ŞARTI)

Dönersem dönersen dönerse dönersek dönerseniz dönerlerse (GENİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Dönsem dönsen dönse dönsek dönseniz dönseler (DİLEK ŞART KİPİ)

Döndüydüm döndüydün döndüydü döndüydük döndüydünüz döndülerdi (BELİRLİ GEÇ. ZA. HİKA.)

Dönmüştüm dönmüştün dönmüştü dönmüştük dönmüştünüz dönmüşlerdi (BEL. GEÇMİŞ ZA. HİKA.)

Dönseydim dönseydin dönseydi dönseydik dönseydiniz dönselerdi (DİLEK ŞART KİPİNİN HİKAYESİ)

Döndüysem döndüysen döndüyse döndüysek döndüyseniz döndülerse (BELİRLİ GEÇMİŞ ZA. ŞARTI)

Dönecektim dönecektin dönecekti dönecektik dönecektiniz döneceklerdi (GELECEK ZA. HİKAYESİ)

Döneceksem döneceksen dönecekse döneceksek dönecekseniz döneceklerse (GELECEK ZA. ŞARTI)

Dönmeliyim dönmelisin dönmeli dönmeliyiz dönmelisiniz dönmeliler (GEREKLİK KİPİ)

Dönmeliydim dönmeliydin dönmeliydi dönmeliydik dönmeliydiniz dönmelilerdi (GEREKLİK KİPİ.HİKA.)YETERLİK : DÖNEBİL -MEK
ETTİRGEN : DÖNDÜR-MEK
EDİLGEN : DÖNÜL-MEK
DÖNÜŞLÜLÜK : --------
İŞTEŞ : DÖNÜŞ-MEKDÜŞÜN-MEK:-ı (TO THINK)

Düşünüyorum düşünüyorsun düşünüyor düşünüyoruz düşünüyorsunuz düşünüyorlar (ŞİMDİKİ ZAMAN)

Düşündüm düşündün düşündü düşündük düşündünüz düşündüler (GEÇMİŞ ZAMAN)

Düşüneyim düşün düşünsün düşünelim düşünün düşünsünler (İSTEK KİPİ – EMİR KİPİ)

Düşüneceğim düşüneceksin düşünecek düşüneceğiz düşüneceksiniz düşünecekler (GELECEK ZA.)

Düşünürüm düşünürsün düşünür düşünürüz düşünürsünüz düşünürler (GENİŞ ZAMAN)

Düşünmüşüm düşünmüşsün düşünmüş düşünmüşüz düşünmüşsünüz düşünmüşler (BELİR. GE. ZA.)

Düşünüyormuşum düşünüyormuşsun düşünüyormuş düşünüyormuşuz düşünüyormuşsunuz düşünüyorlarmış (ŞİMDİKİ ZAMANIN RİVAYETİ)

Düşünürmüşüm düşünürmüşsün düşünürmüş düşünürmüşüz düşünürmüşsünüz düşünürlermiş (GENİŞ ZAMANIN RİVAYETİ)

Düşünüyordum düşünüyordun düşünüyordu düşünüyorduk düşünüyordunuz düşünüyorlardı (ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ)

Düşünürdüm düşünürdün düşünürdü düşünürdük düşünürdünüz düşünürlerdi (GENİŞ ZA. HİKAYESİ)

Düşünüyorsam düşünüyorsan düşünüyorsa düşünüyorsak düşünüyorsanız düşünüyorlarsa (ŞİMDİKİ ZAMANIN ŞARTI)

Düşünürsem düşünürsen düşünürse düşünürsek düşünürseniz düşünürlerse (GENİŞ ZA. ŞARTI)

Düşünsem düşünsen düşünse düşünsek düşünseniz düşünseler (DİLEK ŞART KİPİ)

Düşündüydüm düşündüydün düşündüydü düşündüydük düşündüydünüz düşündülerdi (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Düşünmüştüm düşünmüştün düşünmüştü düşünmüştük düşünmüştünüz düşünmüşlerdi (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)
Düşünseydim düşünseydin düşünseydi düşünseydik düşünseydiniz düşünselerdi (DİLEK ŞART Kİ. Hİ.)

Düşündüysem düşündüysen düşündüyse düşündüysek düşündüyseniz düşündülerse (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMANIN ŞARTI)
Düşünecektim düşünecektin düşünecekti düşünecektik düşünecektiniz düşüneceklerdi (GELE.ZA.HİK.)

Düşüneceksem düşüneceksen düşünecekse düşüneceksek düşünecekseniz düşüneceklerse (GELECEK ZAMANIN ŞARTI)

Düşünmeliyim düşünmelisin düşünmeli düşünmeliyiz düşünmelisiniz düşünmeliler (GEREKLİK KİPİ)

Düşünmeliydim düşünmeliydin düşünmeliydi düşünmeliydik düşünmeliydiniz düşünmelilerdi (GE.Kİ.HİK)

YETERLİK : DÜŞÜNEBİL-MEK
ETTİRGEN : DÜŞÜNDÜR-MEK
EDİLGEN : DÜŞÜNÜL-MEK
DÖNÜŞLÜLÜK : ............
İŞTEŞ : .....................EZBERLE-MEK:-ı,-dan (TO MEMORIZE)

Ezberliyorum ezberliyorsun ezberliyor ezberliyoruz ezberliyorsunuz ezberliyorlar (ŞİMDİKİ ZAMAN)

Ezberledim ezberledin ezberledi ezberledik ezberlediniz ezberlediler (GEÇMİŞ ZAMAN)

Ezberleyeyim ezberle ezberlesin ezberleyelim ezberleyin ezberlesinler (İSTEK KİPİ – EMİR KİPİ)

Ezberleyeceğim ezberleyeceksin ezberleyecek ezberleyeceğiz ezberleyeceksiniz ezberleyecekler (GELECEK ZAMAN)

Ezberlerim ezberlersin ezberler ezberleriz ezberlersiniz ezberlerler (GENİŞ ZAMAN)

Ezberlemişim ezberlemişsin ezberlemiş ezberlemişiz ezberlemişsiniz ezberlemişler (BELİR. GEÇ. ZA.)

Ezberliyormuşum ezberliyormuşsun ezberliyormuş ezberliyormuşuz ezberliyormuşsunuz ezberliyorlarmış (ŞİMDİKİ ZAMANIN RİVAYETİ)

Ezberlerdim ezberlerdin ezberlerdi ezberlerdik ezberlerdiniz ezberlerlerdi (GENİŞ ZA. HİKAYESİ)

Ezberliyordum ezberliyordun ezberliyordu ezberliyorduk ezberliyordunuz ezberliyorlardı (ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ)
Ezberliyorsam ezberliyorsan ezberliyorsa ezberliyorsak ezberliyorsanız ezberliyorlarsa (ŞİM.ZA.ŞART)

Ezberlersem ezberlersen ezberlerse ezberlersek ezberlerseniz ezberlerlerse (GENİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Ezberlesem ezberlesen ezberlese ezberlesek ezberleseniz ezberleseler (DİLEK ŞART KİPİ)

Ezberlediydim ezberlediydin ezberlediydi ezberlediydik ezberlediydiniz ezberledilerdi (BEL.GE.ZA. Hİ.)

Ezberlemiştim ezberlemiştin ezberlemişti ezberlemiştik ezberlemiştiniz ezberlemişlerdi (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Ezberleseydim ezberleseydin ezberleseydi ezberleseydik ezberleseydiniz ezberleselerdi (DİLEK ŞART KİPİNİN HİKAYESİ)

Ezberlediysem ezberlediysen ezberlediyse ezberlediysek ezberlediyseniz ezberledilerse (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Ezberleyecektim ezberleyecektin ezberleyecekti ezberleyecektik ezberleyecektiniz ezberleyeceklerdi (GELECEK ZAMANIN HİKAYESİ)

Ezberleyeceksem ezberleyeceksen ezberleyecekse ezberleyeceksek ezberleyecekseniz ezberleyeceklerse (GELECEK ZAMANIN ŞARTIİ)

Ezberlemeliyim ezberlemelisin ezberlemeli ezberlemeliyiz ezberlemelisiniz ezberlemeliler (GEREKKİP.)

Ezberlemeliydim ezberlemeliydin ezberlemeliydi ezberlemeliydik ezberlemeliydiniz ezberlemelilerdi (GEREKLİK KİPİNİN HİKAYESİ)

YETERLİK : EZBERLEYEBİL-MEK
ETTİRGEN : EZBERLET-MEK
EDİLGEN : EZBERLEN-MEK
DÖNÜŞLÜLÜK : ...............
İŞTEŞ : ........................
FARKET- MEK:-ı (TO NOTICE,TO REALIZE)

Farkediyorum farkediyorsun farkediyor farkediyoruz farkediyorsunuz farkediyorlar (ŞİMDİKİ ZAMAN)

Farkettim farkettin farketti farkettik farkettiniz farkettiler (GEÇMİŞ ZAMAN)

Farkedeyim farket farketsin farkedelim farkedin farketsinler (İSTEK KİPİ – EMİR KİPİ)

Farkedeceğim farkedeceksin farkedecek farkedeceğiz farkedeceksiniz farkedecekler (GELE..ZAMAN)

Farkederim farkedersin farkeder farkederiz farkedersiniz farkederler (GENİŞ ZAMAN)

Farketmişim farketmişsin farketmiş farketmişiz farketmişsiniz farketmişler (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMAN)

Farkediyormuşum farkediyormuşsun farkediyormuş farkediyormuşuz farkediyormuşsunuz farkediyorlarmış (ŞİMDİKİ ZAMANIN RİVAYETİ)

Farkedermişim farkedermişsin farkedermiş farkedermişiz farkedermişsiniz farkederlermiş (GENİŞ ZAMANIN RİVAYETİ)

Farkediyordum farkediyordun farkediyordu farkediyorduk farkediyordunuz farkediyorlardı (ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ)

Farkederdim farkederdin farkederdi farkederdik farkederdiniz farkederlerdi (GENİŞ ZAM. HİKAYESİ)

Farkediyorsam farkediyorsan farkediyorsa farkediyorsak farkediyorsanız farkediyorlarsa (ŞİMDİKİ ZAMANIN ŞARTI)

Farkedersem farkedersen farkederse farkedersek farkederseniz farkederlerse (GENİŞ ZA. ŞARTI)

Farketsem farketsen farketse farketsek farketseniz farketseler (DİLEK ŞART KİPİ)

Farkettiydim farkettiydin farkettiydi farkettiydik farkettiydiniz farkettilerdi (BELİRLİ GEÇMİŞ ZA.HİK.)

Farketmiştim farketmiştin farketmişti farketmiştik farketmiştiniz farketmişlerdi (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)
Farketseydim farketseydin farketseydi farketseydik farketseydiniz farketselerdi (DİLEK ŞART KİPİ..Hİ.)

Farkettiysem farkettiysen farkettiyse farkettiysek farkettiyseniz farkettilerse (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Farkedecektim farkedecektin farkedecekti farkedecektik farkedecektiniz farkedeceklerdi (GELECEK ZAMANIN HİKAYESİ)

Farkedeceksem farkedeceksen farkedecekse farkedeceksek farkedecekseniz farkedeceklerse (GELECEK ZAMANIN ŞARTI)

Farketmeliyim farketmelisin farketmeli farketmeliyiz farketmelisiniz farketmeliler (GEREKLİK KİPİ)

Farketmeliydim farketmeliydin farketmeliydi farketmeliydik farketmeliydiniz farketmelilerdi (GEREKLİK KİPİNİN HİKAYESİ)

YETERLİK : FARKEDEBİL-MEK
ETTİRGEN : FARKETTİR-MEK
EDİLGEN : FARKEDİL-MEK
DÖNÜŞLÜLÜK : ...............
İŞTEŞ : .................


GEL-MEK:-dan,-a ( TO COME)

Geliyorum geliyorsun geliyor geliyoruz geliyorsunuz geliyorlar (ŞİMDİKİ ZAMAN)

Geldim geldin geldi geldik geldiniz geldiler (GEÇMİŞ ZAMAN)

Geleyim gel gelsin gelelim gelin gelsinler (İSTEK KİPİ – EMİR KİPİ)

Geleceğim geleceksin gelecek geleceğiz geleceksiniz gelecekler (GELECEK ZAMAN)

Gelirim gelirsin gelir geliriz gelirsiniz gelirler (GENİŞ ZAMAN)

Gelmişim gelmişsin gelmiş gelmişiz gelmişsiniz gelmişler (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMAN)

Geliyormuşum geliyormuşsun geliyormuş geliyormuşuz geliyormuşsunuz geliyorlarmış (ŞİM.ZA.RİV.)

Gelirmişim gelirmişsin gelirmiş gelirmişiz gelirmişsiniz gelirlermiş (GENİŞ ZAMANIN RİVAYETİ)

Geliyordum geliyordun geliyordu geliyorduk geliyordunuz geliyorlardı (ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ)

Gelirdim gelirdin gelirdi gelirdik gelirdiniz gelirlerdi (GENİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Geliyorsam geliyorsan geliyorsa geliyorsak geliyorsanız geliyorlarsa (ŞİMDİKİ ZAMANIN ŞARTI)

Gelirsem gelirsen gelirse gelirsek gelirseniz gelirlerse (GENİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Gelsem gelsen gelse gelsek gelseniz gelseler (DİLEK ŞART KİPİ)

Geldiydim geldiydin geldiydi geldiydik geldiydiniz geldilerdi (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Gelmiştim gelmiştin gelmişti gelmiştik gelmiştiniz gelmişlerdi (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZA. HİKAYESİ)

Gelseydim gelseydin gelseydi gelseydik gelseydiniz gelselerdi (DİLEK ŞART KİPİNİN HİKAYESİ)

Geldiysem geldiysen geldiyse geldiysek geldiyseniz geldilerse (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Gelecektim gelecektin gelecekti gelecektik gelecektiniz geleceklerdi (GELECEK ZAMANIN HİKAYESİ)
Geleceksem geleceksen gelecekse geleceksek gelecekseniz geleceklerse (GELECEK ZA. ŞARTI)
Gelmeliyim gelmelisin gelmeli gelmeliyiz gelmelisiniz gelmeliler (GEREKLİK KİPİ)
Gelmeliydim gelmeliydin gelmeliydi gelmeliydik gelmeliydiniz gelmelilerdi (GEREKLİK KİP. HİKAYESİ)

YETERLİK : GELEBİL-MEK
ETTİRGEN : GETİR-MEK
EDİLGEN : GELİN-MEK
DÖNÜŞLÜLÜK : .............
İŞTEŞ : .............GİT-MEK:-a, -dan (TO GO)

Gidiyorum gidiyorsun gidiyor gidiyoruz gidiyorsunuz gidiyorlar (ŞİMDİKİ ZAMAN)

Gittim gittin gitti gittik gittiniz gittiler (GEÇMİŞ ZAMAN)

Gideyim git gitsin gidelim gidin gitsinler (İSTEK KİPİ – EMİR KİPİ)

Gideceğim gideceksin gidecek gideceğiz gideceksiniz gidecekler (GELECEK ZAMAN)

Giderim gidersin gider gideriz gidersiniz giderler (GENİŞ ZAMAN)

Gitmişim gitmişsin gitmiş gitmişiz gitmişsiniz gitmişler (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMAN)

Gidiyormuşum gidiyormuşsun gidiyormuş gidiyormuşuz gidiyormuşsunuz gidiyorlarmış (Şİ.ZAM.RİV.)

Gidermişim gidermişsin gidermiş gidermişiz gidermişsiniz giderlermiş (GENİŞ ZAMANIN RİVAYETİ)

Gidiyordum gidiyordun gidiyordu gidiyorduk gidiyordunuz gidiyorlardı (ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ)

Giderdim giderdin giderdi giderdik giderdiniz giderlerdi (GENİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Gidiyorsam gidiyorsan gidiyorsa gidiyorsak gidiyorsanız gidiyorlarsa (ŞİMDİKİ ZAMANIN ŞARTI)

Gidersem gidersen giderse gidersek giderseniz giderlerse (GENİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Gitsem gitsen gitse gitsek gitseniz gitseler (DİLEK ŞART KİPİ)

Gittiydim gittiydin gittiydi gittiydik gittiydiniz gittilerdi (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Gitmiştim gitmiştin gitmişti gitmiştik gitmiştiniz gitmişlerdi (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Gitseydim gitseydin gitseydi gitseydik gitseydiniz gitselerdi (DİLEK ŞART KİPİNİN HİKAYESİ)

Gittiysem gittiysen gittiyse gittiysek gittiyseniz gittilerse (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Gidecektim gidecektin gidecekti gidecektik gidecektiniz gideceklerdi (GELECEK ZAMANIN HİKAYESİ)
Gideceksem gideceksen gidecekse gideceksek gidecekseniz gideceklerse (GELECEK ZA. ŞARTI)
Gitmeliyim gitmelisin gitmeli gitmeliyiz gitmelisiniz gitmeliler (GEREKLİK KİPİ)
Gitmeliydim gitmeliydin gitmeliydi gitmeliydik gitmeliydiniz gitmelilerdi (GEREKLİK KİPİNİN HİKAYESİ)

YETERLİK: GİDEBİL-MEK
ETTİRGEN: GÖTÜR-MEK
EDİLGEN: GİDİL-MEK
DÖNÜŞLÜLÜK:............
İŞTEŞ: ........................

 GÖR-MEK:-ı (TO SEE)

Görüyorum görüyorsun görüyor görüyoruz görüyorsunuz görüyorlar (ŞİMDİKİ ZAMAN)

Gördüm gördün gördü gördük gördünüz gördüler (GEÇMİŞ ZAMAN)

Göreyim gör görsün görelim görün görsünler (İSTEK KİPİ – EMİR KİPİ)

Göreceğim göreceksin görecek göreceğiz göreceksiniz görecekler (GELECEK ZAMAN)

Görürüm görürsün görür görürüz görürsünüz görürler (GENİŞ ZAMAN)

Görmüşüm görmüşsün görmüş görmüşüz görmüşsünüz görmüşler (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMAN)

Görüyormuşum görüyormuşsun görüyormuş görüyormuşuz görüyormuşsunuz görüyorlarmış (ŞİMDİKİ ZAMANIN RİVAYETİ)

Görürmüşüm görürmüşsün görürmüş görürmüşüz görürmüşsünüz görürlermiş (GENİŞ ZA. RİVAYETİ)

Görüyordum görüyordun görüyordu görüyorduk görüyordunuz görüyorlardı (ŞİMDİKİ ZA. HİKAYESİ)

Görürdüm görürdün görürdü görürdük görürdünüz görürlerdi (GENİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Görüyorsam görüyorsan görüyorsa görüyorsak görüyorsanız görüyorlarsa (ŞİMDİKİ ZAMANIN ŞARTI)

Görürsem görürsen görürse görürsek görürseniz görürlerse (GENİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Görsem görsen görse görsek görseniz görseler (DİLEK ŞART KİPİ)

Gördüydüm gördüydün gördüydü gördüydük gördüydünüz gördülerdi (BELİRLİ GEÇ. ZA. HİKAYESİ)

Görmüştüm görmüştün görmüştü görmüştük görmüştünüz görmüşlerdi (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Görseydim görseydin görseydi görseydik görseydiniz görselerdi (DİLEK ŞART KİPİNİN HİKAYESİ)

Gördüysem gördüysen gördüyse gördüysek gördüyseniz gördülerse (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Görecektim görecektin görecekti görecektik görecektiniz göreceklerdi (GELECEK ZA. HİKAYESİ)

Göreceksem göreceksen görecekse göreceksek görecekseniz göreceklerse (GELECEK ZA. ŞARTI)

Görmeliyim görmelisin görmeli görmeliyiz görmelisiniz görmeliler (GEREKLİK KİPİ)

Görmeliydim görmeliydin görmeliydi görmeliydik görmeliydiniz görmelilerdi (GEREKLİK KİPİNİN HİKAYESİ)

YETERLİK : GÖREBİL-MEK
ETTİRGEN : GÖSTER-MEK
EDİLGEN : GÖRÜL-MEK
DÖNÜŞLÜLÜK : GÖRÜN-MEK
İŞTEŞ : GÖRÜŞ-MEK
HATIRLA-MAK:-ı ( TO REMEMBER)

Hatırlıyorum hatırlıyorsun hatırlıyor hatırlıyoruz hatırlıyorsunuz hatırlıyorlar (ŞİMDİKİ ZAMAN)

Hatırladım hatırladın hatırladı hatırladık hatırladınız hatırladılar (GEÇMİŞ ZAMAN)

Hatırlayayım hatırla hatırlasın hatırlayalım hatırlayın hatırlasınlar (İSTEK KİPİ – EMİR KİPİ)

Hatırlayacağım hatırlayacaksın hatırlayacak hatırlayacağız hatırlayacaksınız hatırlayacaklar (GEL. ZA.)

Hatırlarım hatırlarsın hatırlar hatırlarız hatırlarsınız hatırlarlar (GENİŞ ZAMAN)

Hatırlamışım hatırlamışsın hatırlamış hatırlamışız hatırlamışsınız hatırlamışlar (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZA.)

Hatırlıyormuşum hatırlıyormuşsun hatırlıyormuş hatırlıyormuşsunuz hatırlıyorlarmış (ŞİMDİKİ ZA. RİV.)

Hatırlarmışım hatırlarmış hatırlarmışız hatırlarmışsınız hatırlarlarmış (GENİŞ ZAMANIN RİVAYETİ)

Hatırlıyordum hatırlıyordun hatırlıyordu hatırlıyorduk hatırlıyordunuz hatırlıyorlardı (ŞİMDİKİ ZA. HİK.)

Hatırlardım hatırlardın hatırlardı hatırlardık hatırlardınız hatırlarlardı (GENİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Hatırlıyorsam hatırlıyorsan hatırlıyorsa hatırlıyorsak hatırlıyorsanız hatırlıyorlarsa (ŞİMDİKİ ZA.ŞARTI)

Hatırlarsam hatırlarsan hatırlarsa hatırlarsak hatırlarsanız hatırlarlarsa (GENİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Hatırlasam hatırlasan hatırlasa hatırlasak hatırlasanız hatırlasalar (DİLEK ŞART KİPİ)

Hatırladıydım hatırladıydın hatırladıydı hatırladıydık hatırladıydınız hatırladılardı (BEL. GEÇ. ZA. HİK.)

Hatırlamıştım hatırlamıştın hatırlamıştı hatırlamıştınız hatırlamışlardı (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZA. HİK.)

Hatırlasaydım hatırlasaydın hatırlasaydı hatırlasaydık hatırlasaydınız hatırlasalardı (DİL.ŞAR.KİP.HİK.)

Hatırladıysam hatırladıysan hatırladıysa hatırladıysak hatırladıysanız hatırladılarsa (BEL.GEÇ.ZA.ŞA.)

Hatırlayacaktım hatırlayacaktın hatırlayacaktı hatırlayacaktık hatırlayacaktınız hatırlayacaklardı (GELECEK ZAMANIN HİKAYESİ)

Hatırlayacaksam hatırlayacaksan hatırlayacaksa hatırlayacaksak hatırlayacaksanız hatırlayacaklarsa (GELECEK ZAMANIN ŞARTI)

Hatırlamalıyım hatırlamalısın hatırlamalı hatırlamalıyız hatırlamalısınız hatırlamalılar (GEREKLİK KİPİ)

Hatırlamalıydım hatırlamalıydın hatırlamalıydı hatırlamalıydık hatırlamalıydınız hatırlamalılardı (GEREKLİK KİPİNİN HİKAYESİ)

YETERLİK : HATIRLAYABİL-MEK
ETTİRGEN : HATIRLAT-MAK
EDİLGEN : HATIRLAN-MAK
DÖNÜŞLÜLÜK : .................
İŞTEŞ : ....................İÇ-MEK:-ı,-dan ( TO DRINK)

İçiyorum içiyorsun içiyor içiyoruz içiyorsunuz içiyorlar (ŞİMDİKİ ZAMAN)

İçtim içtin içti içtik içtiniz içtiler (GEÇMİŞ ZAMAN)

İçeyim iç içsin içelim için içsinler (İSTEK KİPİ – EMİR KİPİ)

İçeceğim içeceksin içecek içeceğiz içeceksiniz içecekler (GELECEK ZAMAN)

İçerim içersin içer içeriz içersiniz içerler (GENİŞ ZAMAN)

İçmişim içmişsin içmiş içmişiz içmişsiniz içmişler (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMAN)

İçiyormuşum içiyormuşsun içiyormuş içiyormuşuz içiyormuşsunuz içiyorlarmış (ŞİMDİKİ ZAMANIN RİVAYETİ)

İçermişim içermişsin içermiş içermişiz içermişsiniz içerlermiş (GENİŞ ZAMANIN RİVAYETİ)

İçiyordum içiyordun içiyordu içiyorduk içiyordunuz içiyorlardı (ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ)

İçerdim içerdin içerdi içerdik içerdiniz içerlerdi (GENİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

İçiyorsam içiyorsan içiyorsa içiyorsak içiyorsanız içiyorlarsa (ŞİMDİKİ ZAMANIN ŞARTI)

İçersem içersen içerse içersek içerseniz içerlerse (GENİŞ ZAMANIN ŞARTI)

İçsem içsen içse içsek içseniz içseler (DİLEK ŞART KİPİ)

İçtiydim içtiydin içtiydi içtiydik içtiydiniz içtilerdi (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

İçmiştim içmiştin içmişti içmiştik içmiştiniz içmişlerdi (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

İçseydim içseydin içseydi içseydik içseydiniz içselerdi (DİLEK ŞART KİPİNİN HİKAYESİ)

İçtiysem içtiysen içtiyse içtiysek içtiyseniz içtilerse (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMANIN ŞARTI)

İçecektim içecektin içecekti içecektik içecektiniz içeceklerdi (GELECEK ZAMANIN HİKAYESİ)

İçeceksem içeceksen içecekse içeceksek içecekseniz içeceklerse (GELECEK ZAMANIN ŞARTI)

İçmeliyim içmelisin içmeli içmeliyiz içmelisiniz içmeliler (GEREKLİK KİPİ)
İçmeliydim içmeliydin içmeliydi içmeliydik içmeliydiniz içmelilerdi (GEREKLİK KİPİNİN HİKAYESİ)


YETERLİK : İÇEBİL-MEK
ETTİRGEN : İÇİR-MEK
EDİLGEN : İÇİL-MEK
DÖNÜŞLÜLÜK : ...............
İŞTEŞ : ...............
İSTE-MEK:-ı,-dan (TO WANT)

İstiyorum istiyorsun istiyor istiyoruz istiyorsunuz istiyorlar (ŞİMDİKİ ZAMAN)

İstedim istedin istedi istedik istediniz istediler (GEÇMİŞ ZAMAN)

İsteyeyim iste istesin isteyelim isteyin istesinler (İSTEK KİPİ – EMİR KİPİ)

İsteyeceğim isteyeceksin isteyecek isteyeceğiz isteyeceksiniz isteyecekler (GELECEK ZAMAN)

İsterim istersin ister isteriz istersiniz isterler (GENİŞ ZAMAN)

İstemişim istemişsin istemiş istemişiz istemişsiniz istemişler (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMAN)

İstiyormuşum istiyormuşsun istiyormuş istiyormuşuz istiyormuşsunuz istiyorlarmış (ŞİMDİKİ ZAMANIN RİVAYETİ)
İstermişim istermişsin istermiş istermişiz istermişsiniz isterlermiş (GENİŞ ZAMANIN RİVAYETİ)

İstiyordum istiyordun istiyordu istiyorduk istiyordunuz istiyorlardı (ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ)

İsterdim isterdin isterdi isterdik isterdiniz isterlerdi (GENİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

İstiyorsam istiyorsan istiyorsa istiyorsak istiyorsanız istiyorlarsa (ŞİMDİKİ ZAMANIN ŞARTI)

İstersem istersen isterse istersek isterseniz isterlerse (GENİŞ ZAMANIN ŞARTI)

İstesem istesen istese istesek isteseniz isteseler (DİLEK ŞART KİPİ)

İstediydim istediydin istediydi istediydik istediydiniz istedilerdi (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

İstemiştim istemiştin istemişti istemiştik istemiştiniz istemişlerdi (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAM.HİK.)

İsteseydim isteseydin isteseydi isteseydik isteseydiniz isteselerdi (DİLEK ŞART KİPİNİN HİKAYESİ)

İstediysem istediysen istediyse istediysek istediyseniz istedilerse (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMANIN ŞARTI)

İsteyecektim isteyecektin isteyecekti isteyecektik isteyecektiniz isteyeceklerdi (GELECEK ZAM.HİK.)

İsteyeceksem isteyeceksen isteyecekse isteyeceksek isteyecekseniz isteyeceklerse (GELECEK ZAMANIN ŞARTI)
İstemeliyim istemelisin istemeli istemeliyiz istemelisiniz istemeliler (GEREKLİK KİPİ)

İstemeliydim istemeliydin istemeliydi istemeliydik istemeliydiniz istemelilerdi (GEREKLİK KİP.HİK.)

YETERLİK : İSTEYEBİL-MEK
ETTİRGEN : İSTET-MEK
EDİLGEN : İSTEN-MEK
DÖNÜŞLÜLÜK : ............
İŞTEŞ : .............

 KAL-MAK:-da

Kalıyorum kalıyorsun kalıyor kalıyoruz kalıyorsunuz kalıyorlar (ŞİMDİKİ ZAMAN)

Kaldım kaldın kaldı kaldık kaldınız kaldılar (GEÇMİŞ ZAMAN)

Kalayım kal kalsın kalalım kalın kalsınlar (İSTEK KİPİ – EMİR KİPİ)

Kalacağım kalacaksın kalacak kalacağız kalacaksınız kalacaklar (GELECEK ZAMAN)

Kalırım kalırsın kalır kalırız kalırsınız kalırlar (GENİŞ ZAMAN)

Kalmışım kalmışsın kalmış kalmışız kalmışsınız kalmışlar (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMAN)

Kalıyormuşum kalıyormuşsun kalıyormuş kalıyormuşuz kalıyormuşsunuz kalıyorlarmış (ŞİMDİKİ ZAMANIN RİVAYETİ)

Kalırmışım kalırmışsın kalırmış kalırmışız kalırmışsınız kalırlarmış (GENİŞ ZAMANIN RİVAYETİ)

Kalıyordum kalıyordun kalıyordu kalıyorduk kalıyordunuz kalıyorlardı (ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ)

Kalırdım kalırdın kalırdı kalırdık kalırdınız kalırlardı (GENİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Kalıyorsam kalıyorsan kalıyorsa kalıyorsak kalıyorsanız kalıyorlarsa (ŞİMDİKİ ZAMANIN ŞARTI)

Kalırsam kalırsan kalırsa kalırsak kalırsanız kalırlarsa (GENİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Kalsam kalsan kalsa kalsak kalsanız kalsalar (DİLEK ŞART KİPİ)

Kaldıydım kaldıydın kaldıydı kaldıydık kaldıydınız kaldılardı (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Kalmıştım kalmıştın kalmıştı kalmıştık kalmıştınız kalmışlardı (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAM. HİK.)

Kalsaydım kalsaydın kalsaydı kalsaydık kalsaydınız kalsalardı (DİLEK ŞART KİPİNİN HİKAYESİ)

Kaldıysam kaldıysan kaldıysa kaldıysak kaldıysanız kaldılarsa (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Kalacaktım kalacaktın kalacaktı kalacaktık kalacaktınız kalacaklardı (GELECEK ZAMANIN HİKAYESİ)

Kalacaksam kalacaksan kalacaksa kalacaksak kalacaksanız kalacaklarsa (GELECEK ZAMANIN ŞARTI)

Kalmalıyım kalmalısın kalmalı kalmalıyız kalmalısınız kalmalılar (GEREKLİK KİPİ)

Kalmalıydım kalmalıydın kalmalıydı kalmalıydık kalmalıydınız kalmalılardı (GEREKLİK KİPİNİN HİKAYESİ)


YETERLİK : KALABİL-MEK
ETTİRGEN : ....................
EDİLGEN : KALIN-MAK
DÖNÜŞLÜLÜK : ...................
İŞTEŞ : ....................

KONUŞ-MAK:-ı,-da,ile ( TO SPEAK)

Konuşuyorum konuşuyorsun konuşuyor konuşuyoruz konuşuyorsunuz konuşuyorlar (ŞİMDİKİ ZAMAN)

Konuştum konuştun konuştu konuştuk konuştunuz konuştular (GEÇMİŞ ZAMAN)

Konuşayım konuş konuşsun konuşalım konuşun konuşsunlar (İSTEK KİPİ – EMİR KİPİ)

Konuşacağım konuşacaksın konuşacak konuşacağız konuşacaksınız konuşacaklar (GELECEK ZA.)

Konuşurum konuşursun konuşur konuşuruz konuşursunuz konuşurlar (GENİŞ ZAMAN)

Konuşmuşum konuşmuşsun konuşmuş konuşmuşuz konuşmuşsunuz konuşmuşlar (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMAN)

Konuşuyormuşum konuşuyormuşsun konuşuyormuş konuşuyormuşsunuz konuşuyorlarmış (ŞİMDİKİ ZAMANIN RİVAYETİ)

Konuşurmuşum konuşurmuşsun konuşurmuş konuşurmuşuz konuşurmuşsunuz konuşurlarmış (GENİŞ ZAMANIN RİVAYETİ)

Konuşuyordum konuşuyordun konuşuyordu konuşuyorduk konuşuyordunuz konuşuyorlardı (ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ)

Konuşurdum konuşurdun konuşurdu konuşurduk konuşurdunuz konuşurlardı (GENİŞ ZA. HİKAYESİ)

Konuşuyorsam konuşuyorsan konuşuyorsa konuşuyorsak konuşuyorsanız konuşuyorlarsa (ŞİMDİKİ ZAMANIN ŞARTI)

Konuşursam konuşursan konuşursa konuşursak konuşursanız konuşurlarsa (GENİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Konuşsam konuşsan konuşsa konuşsak konuşsanız konuşsalar (DİLEK ŞART KİPİ)

Konuştuydum konuştuydun konuştuydu konuştuyduk konuştuydunuz konuştulardı (BEL.GEÇ.ZA.HİK.)

Konuşmuştum konuşmuştun konuşmuştu konuşmuştuk konuşmuştunuz konuşmuşlardı (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)
Konuşsaydım konuşsaydın konuşsaydı konuşsaydık konuşsaydınız konuşsalardı (DİL.ŞAR.KİP.HİK.)

Konuştuysam konuştuysan konuştuysa konuştuysak konuştuysanız konuştularsa (BEL.GEÇ.ZA.ŞAR.)

Konuşacaktım konuşacaktın konuşacaktı konuşacaktık konuşacaktınız konuşacaklardı (GELECEK ZAMANIN HİKAYESİ)
Konuşacaksam konuşacaksan konuşacaksa konuşacaksak konuşacaksanız konuşacaklarsa (GELECEK ZAMANIN ŞARTI)
Konuşmalıyım konuşmalısın konuşmalı konuşmalıyız konuşmalısınız konuşmalılar (GEREKLİK KİPİ)

Konuşmalıydım konuşmalıydın konuşmalıydı konuşmalıydık konuşmalıydınız konuşmalılardı (GEREKLİK KİPİNİN HİKAYESİ)

YETERLİK : KONUŞABİL-MEK
ETTİRGEN : KONUŞTUR-MAK
EDİLGEN : KONUŞUL-MAK
İŞTEŞ : .................

 OTUR-MAK:-da,-a ( TO LIVE,TO SIT )

Oturuyorum oturuyorsun oturuyor oturuyoruz oturuyorsunuz oturuyorlar (ŞİMDİKİ ZAMAN)

Oturdum oturdun oturdu oturduk oturdunuz oturdular (GEÇMİŞ ZAMAN)

Oturayım otur otursun oturalım oturun otursunlar (İSTEK KİPİ – EMİR KİPİ)

Oturacağım oturacaksın oturacak oturacağız oturacaksınız oturacaklar (GELECEK ZAMAN)

Otururum oturursun oturur otururuz oturursunuz otururlar (GENİŞ ZAMAN)

Oturmuşum oturmuşsun oturmuş oturmuşuz oturmuşsunuz oturmuşlar (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMAN)

Oturuyormuşum oturuyormuşsun oturuyormuş oturuyormuşuz oturuyormuşsunuz oturuyorlarmış (ŞİMDİKİ ZAMANIN RİVAYETİ)

Otururmuşum otururmuşsun otururmuş otururmuşuz otururmuşsunuz otururlarmış (GENİŞ ZAM.RİV.)

Oturuyordum oturuyordun oturuyordu oturuyorduk oturuyordunuz oturuyorlardı (ŞİMDİKİ ZA.HİK.)

Otururdum otururdun otururdu otururduk otururdunuz otururlardı (GENİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Oturuyorsam oturuyorsan oturuyorsa oturuyorsak oturuyorsanız oturuyorlarsa (ŞİMDİKİ ZA. ŞARTI)

Oturursam oturursan oturursa oturursak oturursanız otururlarsa (GENİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Otursam otursan otursa otursak otursanız otursalar (DİLEK ŞART KİPİ)

Oturduydum oturduydun oturduydu oturduyduk oturduydunuz oturdulardı (BELİRLİ GEÇ. ZA.HİK.)

Oturmuştum oturmuştun oturmuştu oturmuştuk oturmuştunuz oturmuşlardı (BELİRSİZ GEÇ.ZA.HİK.)

Otursaydım otursaydın otursaydı otursaydık otursaydınız otursalardı (DİLEK ŞART KİP. HİKAYESİ)

Oturduysam oturduysan oturduysa oturduysak oturduysanız oturdularsa (BELİRLİ GEÇMİŞ ZA. ŞART.)

Oturacaktım oturacaktın oturacaktı oturacaktık oturacaktınız oturacaklardı (GELECEK ZA.HİKAYESİ)

Oturacaksam oturacaksan oturacaksa oturacaksak oturacaksanız oturacaklarsa (GELECEK ZA.ŞARTI)

Oturmalıyım oturmalısın oturmalı oturmalıyız oturmalısınız oturmalılar (GEREKLİK KİPİ)

Oturmalıydım oturmalıydın oturmalıydı oturmalıydık oturmalıydınız oturmalılardı (GEREKLİK KİP.HİK.)

YETERLİK : OTURABİL-MEK
ETTİRGEN : OTURT-MAK
EDİLGEN : OTURUL-MAK
DÖNÜŞLÜLÜK : .............
İŞTEŞ : ................OYNA-MAK: -da, ile ( TO PLAY )

Oynuyorum oynuyorsun oynuyor oynuyoruz oynuyorsunuz oynuyorlar (ŞİMDİKİ ZAMAN)

Oynadım oynadın oynadı oynadık oynadınız oynadılar (GEÇMİŞ ZAMAN)

Oynayayım oyna oynasın oynayalım oynayın oynasınlar (İSTEK KİPİ – EMİR KİPİ)

Oynayacağım oynayacaksın oynayacak oynayacağız oynayacaksınız oynayacaklar (GELECEK.ZA.)

Oynarım oynarsın oynar oynarız oynarsınız oynarlar (GENİŞ ZAMAN)

Oynamışım oynamışsın oynamış oynamışız oynamışsınız oynamışlar (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMAN)

Oynuyormuşum oynuyormuşsun oynuyormuş oynuyormuşuz oynuyormuşsunuz oynuyorlarmış (ŞİMDİKİ ZAMANIN RİVAYETİ)

Oynarmışım oynarmışsın oynarmış oynarmışız oynarmışsınız oynarlarmış (GENİŞ ZAM.RİV.)

Oynuyordum oynuyordun oynuyordu oynuyorduk oynuyordunuz oynuyorlardı (ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ)

Oynardım oynardın oynardı oynardık oynardınız oynarlardı (GENİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Oynarsam oynarsan oynarsa oynarsak oynarsanız oynarlarsa (GENİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Oynasam oynasan oynasa oynasak oynasanız oynasalar (DİLEK ŞART KİPİ)

Oynadıydım oynadıydın oynadıydı oynadıydık oynadıydınız oynadılardı (BELİRLİ GEÇ.ZAM.RİV.)

Oynamıştım oynamıştın oynamıştı oynamıştık oynamıştınız oynamışlardı (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Oynasaydım oynasaydın oynasaydı oynasaydık oynasaydınız oynasalardı (DİLEK ŞART KİP.HİK.)

Oynadıysam oynadıysan oynadıysa oynadıysak oynadıysanız oynadılarsa (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Oynayacaktım oynayacaktın oynayacaktı oynayacaktık oynayacaktınız oynayacaklardı (GELECEK ZAMANIN HİKAYESİ)

Oynayacaksam oynayacaksan oynayacaksa oynayacaksak oynayacaksanız oynayacaklarsa (GELECEK ZAMANIN ŞARTI)

Oynamalıyım oynamalısın oynamalı oynamalıyız oynamalısınız oynamalılar (GEREKLİK KİPİ)

Oynamalıydım oynamalıydın oynamalıydı oynamalıydık oynamalıydınız oynamalılardı (GEREKLİK KİPİNİN HİKAYESİ)

YETERLİK : OYNAYABİL-MEK
ETTİRGEN : OYNAT-MAK
EDİLGEN : OYNAN-MAK
DÖNÜŞLÜLÜK : .................
İŞTEŞ : OYNAŞ-MAK

 ÖDE-MEK:-ı,-a ( TO PAY )

Ödüyorum ödüyorsun ödüyor ödüyoruz ödüyorsunuz ödüyorlar (ŞİMDİKİ ZAMAN)

Ödedim ödedin ödedi ödedik ödediniz ödediler (GENİŞ ZAMAN)

Ödeyeyim öde ödesin ödeyelim ödeyin ödesinler (İSTEK KİPİ – EMİR KİPİ)

Ödeyeceğim ödeyeceksin ödeyecek ödeyeceğiz ödeyeceksiniz ödeyecekler (GELECEK ZAMAN)

Öderim ödersin öder öderiz ödersiniz öderler (GENİŞ ZAMAN)

Ödemişim ödemişsin ödemiş ödemişiz ödemişsiniz ödemişler (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMAN)

Ödüyormuşum ödüyormuşsun ödüyormuş ödüyormuşuz ödüyormuşsunuz ödüyorlarmış (ŞİMDİKİ ZAMANIN RİVAYETİ)

Ödermişim ödermişsin ödermiş ödermişiz ödermişsiniz öderlermiş (GENİŞ ZAMANIN RİVAYETİ)

Ödüyordum ödüyordun ödüyordu ödüyorduk ödüyordunuz ödüyorlardı (ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ)

Öderdim öderdin öderdi öderdik öderdiniz öderlerdi (GENİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Ödüyorsam ödüyorsan ödüyorsa ödüyorsak ödüyorsanız ödüyorlarsa (ŞİMDİKİ ZAMANIN ŞARTI)

Ödersem ödersen öderse ödersek öderseniz öderlerse (GENİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Ödesem ödesen ödese ödesek ödeseniz ödeseler (DİLEK ŞART KİPİ)

Ödediydim ödediydin ödediydi ödediydik ödediydiniz ödedilerdi (BELİRLİ GEÇMİŞ ZA.HİK.)

Ödemiştim ödemiştin ödemişti ödemiştik ödemiştiniz ödemişlerdi (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZA.HİK.)

Ödeseydim ödeseydin ödeseydi ödeseydik ödeseydiniz ödeselerdi (DİLEK ŞART KİPİNİN HİKAYESİ)

Ödediysem ödediysen ödediyse ödediysek ödediyseniz ödedilerse (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAM. ŞARTI)

Ödeyecektim ödeyecektin ödeyecekti ödeyecektik ödeyecektiniz ödeyeceklerdi (GELECEK ZAM.HİK.)

Ödeyeceksem ödeyeceksen ödeyecekse ödeyeceksek ödeyecekseniz ödeyeceklerse (GELECEK ZAMANIN ŞARTI)

Ödemeliyim ödemelin ödemeli ödemeliyiz ödemelisiniz ödemeliler (GEREKLİK KİPİ)

Ödemeliydim ödemeliydin ödemeliydi ödemeliydik ödemeliydiniz ödemelilerdi (GEREKLİK KİP. HİK.)

YETERLİK: ÖDEYEBİL-MEK
ETTİRGEN: ÖDET-MEK
EDİLGEN: ÖDEN-MEK
DÖNÜŞLÜLÜK: ...........
İŞTEŞ: ÖDEŞ-MEK


ÖĞREN-MEK:-ı,-dan ( TO LEARN )

Öğreniyorum öğreniyorsun öğreniyor öğreniyoruz öğreniyorsunuz öğreniyorlar (ŞİMDİKİ ZAMAN)

Öğrendim öğrendin öğrendi öğrendik öğrendiniz öğrendiler (GEÇMİŞ ZAMAN)

Öğreneyim öğren öğrensin öğrenelim öğrenin öğrensinler (İSTEK KİPİ – EMİR KİPİ)

Öğreneceğim öğreneceksin öğrenecek öğreneceğiz öğreneceksiniz öğrenecekler (GELECEK ZAMAN)

Öğrenirim öğrenirsin öğrenir öğreniriz öğrenirsiniz öğrenirler (GENİŞ ZAMAN)

Öğrenmişim öğrenmişsin öğrenmiş öğrenmişiz öğrenmişsiniz öğrenmişler (BELİRSİZ GEÇ. ZAMAN)

Öğreniyormuşum öğreniyormuşsun öğreniyormuş öğreniyormuşuz öğreniyormuşsunuz öğreniyorlarmış (ŞİMDİKİ ZAMANIN RİVAYETİ)
Öğrenirmişim öğrenirmişsin öğrenirmiş öğrenirmişiz öğrenirmişsiniz öğrenirlermiş (GENİŞ ZA. RİVA.)

Öğreniyordum öğreniyordun öğreniyordu öğreniyorduk öğreniyordunuz öğreniyorlardı (ŞİM. ZA. HİK.)

Öğrenirdim öğrenirdin öğrenirdi öğrenirdik öğrenirdiniz öğrenirlerdi (GENİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Öğreniyorsam öğreniyorsan öğreniyorsa öğreniyorsak öğreniyorsanız öğreniyorlarsa (ŞİM. ZA. ŞARTI)

Öğrenirsem öğrenirsen öğrenirse öğrenirsek öğrenirseniz öğrenirlerse (GENİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Öğrensem öğrensen öğrense öğrensek öğrenseniz öğrenseler (DİLEK ŞART KİPİ)

Öğrendiydim öğrendiydin öğrendiydi öğrendiydik öğrendiydiniz öğrendilerdi (BEL. GEÇ. ZA. HİKAYESİ)

Öğrenmiştim öğrenmiştin öğrenmişti öğrenmiştik öğrenmiştiniz öğrenmişlerdi (BEL. GEÇ. ZA HİK.)

Öğrenseydim öğrenseydin öğrenseydi öğrenseydik öğrenseydiniz öğrenselerdi (DİL.ŞART KİP. HİK.)

Öğrendiysem öğrendiysen öğrendiyse öğrendiysek öğrendiyseniz öğrendilerse (BEL.GEÇ.ZA.ŞARTI)

Öğrenecektim öğrenecektin öğrenecekti öğrenecektik öğrenecektiniz öğreneceklerdi (GEL. ZA. HİK.)

Öğreneceksem öğreneceksen öğrenecekse öğreneceksek öğrenecekseniz öğreneceklerse (GE.ZA.ŞA)

Öğrenmeliyim öğrenmelisin öğrenmeli öğrenmeliyiz öğrenmelisiniz öğrenmeliler (GEREKLİK KİPİ)
Öğrenmeliydim öğrenmeliydin öğrenmeliydi öğrenmeliydik öğrenmeliydiniz öğrenmelilerdi (GER.KİP.Hİ.)
YETERLİK: ÖĞRENEBİL-MEK
ETTİRGEN: ÖĞRET-MEK
EDİLGEN: ÖĞRENİL-MEK
DÖNÜŞLÜLÜK: .................
İŞTEŞ: ........................
PAYLAŞ-MAK:-ı,-ile ( TO SHARE)

Paylaşıyorum paylaşıyorsun paylaşıyor paylaşıyoruz paylaşıyorsunuz paylaşıyorlar (ŞİMDİKİ ZAMAN)

Paylaştım paylaştın paylaştı paylaştık paylaştınız paylaştılar (GEÇMİŞ ZAMAN)

Paylaşayım paylaş paylaşsın paylaşalım paylaşın paylaşsınlar (İSTEK KİPİ – EMİR KİPİ)

Paylaşacağım paylaşacaksın paylaşacak paylaşacağız paylaşacaksınız paylaşacaklar (GEL.ZAMAN)

Paylaşırım paylaşırsın paylaşır paylaşırız paylaşırsınız paylaşırlar (GENİŞ ZAMAN)

Paylaşmışım paylaşmışsın paylaşmış paylaşmışız paylaşmışsınız paylaşmışlar (BELİRSİZ GEÇ. ZA.)

Paylaşıyormuşum paylaşıyormuşsun paylaşıyormuş paylaşıyormuşuz paylaşıyormuşsunuz paylaşıyorlarmış (ŞİMDİKİ ZAMANIN RİVAYETİ)

Paylaşırmışım paylaşırmışsın paylaşırmış paylaşırmışız paylaşırmışsınız paylaşırlarmış (GENİŞ ZAMANIN RİVAYETİ)

Paylaşıyordum paylaşıyordun paylaşıyordu paylaşıyorduk paylaşıyordunuz paylaşıyorlardı (ŞİM.ZA.Hİ.)

Paylaşırdım paylaşırdın paylaşırdı paylaşırdık paylaşırdınız paylaşırlardı (GENİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Paylaşıyorsam paylaşıyorsan paylaşıyorsa paylaşıyorsak paylaşıyorsanız paylaşıyorlarsa (ŞİM.ZA.ŞA)

Paylaşırsam paylaşırsan paylaşırsa paylaşırsak paylaşırsanız paylaşırlarsa (GENİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Paylaşsam paylaşsan paylaşsa paylaşsak paylaşsanız paylaşsalar (DİLEK ŞART KİPİ)

Paylaştıydım paylaştıydın paylaştıydı paylaştıydık paylaştıydınız paylaştılardı (BELİRLİ GEÇ.ZA.HİK.)

Paylaşmıştım paylaşmıştın paylaşmıştı paylaşmıştık paylaşmıştınız paylaşmışlardı (BELİRSİZ GE.ZA.Hİ)

Paylaşsaydım paylaşsaydın paylaşsaydı paylaşsaydık paylaşsaydınız paylaşsalardı (DİL.ŞAR KİP.HİK)

Paylaştıysam paylaştıysan paylaştıysa paylaştıysak paylaştıysanız paylaştılarsa (BEL.GEÇ.ZA.ŞARTI)

Paylaşacaktım paylaşacaktın paylaşacaktı paylaşacaktık paylaşacaktınız paylaşacaklardı (GE.ZA. HİK.)

Paylaşacaksam paylaşacaksan paylaşacaksa paylaşacaksak paylaşacaksanız paylaşacaklarsa (GELECEK ZAMANIN ŞARTI)
Paylaşmalıyım paylaşmalısın paylaşmalı paylaşmalıyız paylaşmalısınız paylaşmalılar (GEREKLİK KİPİ)

Paylaşmalıydım paylaşmalıydın paylaşmalıydı paylaşmalıydık paylaşmalıydınız paylaşmalılardı (GEREKLİK KİPİNİN HİKAYESİ)
YETERLİK : PAYLAŞABİL-MEK
ETTİRGEN : PAYLAŞTIR-MAK
EDİLGEN : PAYLAŞIL-MAK
DÖNÜŞLÜLÜK : ..............
İŞTEŞ : .............
SEV-MEK-ı ( TO LOVE)

Seviyorum seviyorsun seviyor seviyoruz seviyorsunuz seviyorlar (ŞİMDİKİ ZAMAN)

Sevdim sevdin sevdi sevdik sevdiniz sevdiler (GEÇMİŞ ZAMAN)

Seveyim sev sevsin sevelim sevin sevsinler (İSTEK KİPİ – EMİR KİPİ)

Seveceğim seveceksin sevecek seveceğiz seveceksiniz sevecekler (GELECEK ZAMAN)

Severim seversin sever severiz seversiniz severler (GENİŞ ZAMAN)

Sevmişim sevmişsin sevmiş sevmişiz sevmişsiniz sevmişler (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMAN)

Seviyormuşum seviyormuşsun seviyormuş seviyormuşuz seviyormuşsunuz seviyorlarmış (ŞİMDİKİ ZAMANIN RİVAYETİ)

Severmişim severmişsin severmiş severmişiz severmişsiniz severlermiş (GENİŞ ZAMANIN RİVAYETİ)

Seviyordum seviyordun seviyordu seviyorduk seviyordunuz seviyorlardı (ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ)
Severdim severdin severdi severdik severdiniz severlerdi (GENİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Seviyorsam seviyorsan seviyorsa seviyorsak seviyorsanız seviyorlarsa (ŞİMDİKİ ZAMANIN ŞARTI)

Seversem seversen severse seversek severseniz severlerse (GENİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Sevsem sevsen sevse sevsek sevseniz sevseler (DİLEK ŞART KİPİ)

Sevdiydim sevdiydin sevdiydi sevdiydik sevdiydiniz sevdilerdi (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Sevmiştim sevmiştin sevmişti sevmiştik sevmiştiniz sevmişlerdi (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZA.HİKAYESİ)

Sevseydim sevseydin sevseydi sevseydik sevseydiniz sevselerdi (DİLEK ŞART KİPİNİN HİKAYESİ)

Sevdiysem sevdiysen sevdiyse sevdiysek sevdiyseniz sevdilerse (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Sevecektim sevecektin sevecekti sevecektik sevecektiniz seveceklerdi (GELECEK ZA. HİKAYESİ)

Seveceksem seveceksen sevecekse seveceksek sevecekseniz seveceklerse (GELECEK ZA. ŞARTI)

Sevmeliyim sevmelisin sevmeli sevmeliyiz sevmelisiniz sevmeliler (GEREKLİK KİPİ)

Sevmeliydim sevmeliydin sevmeliydi sevmeliydik sevmeliydiniz sevmelilerdi (GEREKLİK KİP.HİK.)

YETERLİK : SEVEBİL-MEK
ETTİRGEN : SEVDİR-MEK
EDİLGEN : SEVİL-MEK
DÖNÜŞLÜLÜK : SEVİN-MEK
İŞTEŞ : SEVİŞ-MEK

 SÖYLE-MEK. -ı, -a ( TO TELL )

Söylüyorum söylüyorsun söylüyor söylüyoruz söylüyorsunuz söylüyorlar (ŞİMDİKİ ZAMAN)

Söyledim söyledin söyledi söyledik söylediniz söylediler (GEÇMİŞ ZAMAN)

Söyleyeyim söyle söylesin söyleyelim söyleyin söylesinler (İSTEK KİPİ)

Söyleyeceğim söyleyeceksin söyleyecek söyleyeceğiz söyleyeceksiniz söyleyecekler (GELECEK ZA.)

Söylerim söylersin söyler söyleriz söylersiniz söylerler (GENİŞ ZAMAN)

Söylemişim söylemişsin söylemiş söylemişiz söylemişsiniz söylemişler (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMAN)

Söylüyormuşum söylüyormuşsun söylüyormuş söylüyormuşsunuz söylüyorlarmış (ŞİM. ZA. RİVAYETİ)

Söylermişim söylermişsin söylermiş söylermişiz söylermişsiniz söylerlermiş (GENİŞ ZA. RİVAYETİ)

Söylüyordum söylüyordun söylüyordu söylüyorduk söylüyordunuz söylüyorlardı (ŞİMDİKİ ZA. HİK.)

Söylerdim söylerdin söylerdi söylerdik söylerdiniz söylerlerdi (GENİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Söylüyorsam söylüyorsan söylüyorsa söylüyorsak söylüyorsanız söylüyorlarsa (ŞİMDİKİ ZA. ŞARTI)

Söylersem söylersen söylerse söylersek söylerseniz söylerlerse (GENİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Söylesem söylesen söylese söylesek söyleseniz söyleseler (DİLEK ŞART KİPİ)

Söylediydim söylediydin söylediydi söylediydik söylediydiniz söyledilerdi (BEL. GEÇ. ZA. HİKAYESİ)

Söylemiştim söylemiştin söylemişti söylemiştik söylemiştiniz söylemişlerdi (BELİRSİZ GEÇ.ZA.HİK.)

Söyleseydim söyleseydin söyleseydi söyleseydik söyleseydiniz söyleselerdi (DİLEK ŞART KİP. HİK.)

Söylediysem söylediysen söylediyse söylediysek söylediyseniz söyledilerse (BELİRLİ GEÇ.ZA.HİK.)

Söyleyecektim söyleyecektin söyleyecekti söyleyecektiniz söyleyeceklerdi (GELECEK ZAM.HİK.)

Söyleyeceksem söyleyeceksen söyleyecekse söyleyeceksek söyleyecekseniz söyleyeceklerse (GELECEK ZAMANIN ŞARTI)

Söylemeliyim söylemelisin söylemeli söylemeliyiz söylemelisiniz söylemeliler (GEREKLİK KİPİ)

Söylemeliydim söylemeliydin söylemeliydi söylemeliydik söylemeliydiniz söylemelilerdi (GEREKLİK KİPİNİN HİKAYESİ)

YETERLİK : SÖYLEYEBİL-MEK
ETTİRGEN : SÖYLET-MEK
EDİLGEN : SÖYLEN-MEK
DÖNÜŞLÜLÜK : SÖYLEN-MEK
İŞTEŞ : SÖYLEŞ-MEKTEMİZLE-MEK:-ı ( TO CLEAN)

Temizliyorum temizliyorsun temizliyor temizliyorsunuz temizliyorlar (ŞİMDİKİ ZAMAN)

Temizledim temizledin temizledi temizledik temizlediniz temizlediler (GEÇMİŞ ZAMAN)

Temizleyeyim temizle temizlesin temizleyelim temizleyin temizlesinler (İSTEK KİPİ – EMİR KİPİ)

Temizleyeceğim temizleyeceksin temizleyecek temizleyeceğiz temizleyeceksiniz temizleyecekler (GELECEK ZAMAN)

Temizlerim temizlersin temizler temizleriz temizlersiniz temizlerler (GENİŞ ZAMAN)

Temizlemişim temizlemişsin temizlemiş temizlemişiz temizlemişsiniz temizlemişler (BELİRSİZ GEÇ. ZA)

Temizliyormuşum temizliyormuşsun temizliyormuş temizliyormuşuz temizliyormuşsunuz temizliyorlarmış (ŞİMDİKİ ZAMANIN RİVAYETİ)

Temizlermişim temizlermişsin temizlermiş temizlermişiz temizlermişsiniz temizlerlermiş (GENİŞ ZA. Rİ.)

Temizliyordum temizliyordun temizliyordu temizliyorduk temizliyordunuz temizliyorlardı (ŞİM.ZAM.HİK.)

Temizlerdim temizlerdin temizlerdi temizlerdik temizlerdiniz temizlerlerdi (GENİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Temizliyorsam temizliyorsan temizliyorsa temizliyorsak temizliyorsanız temizliyorlarsa (ŞİM.ZA. ŞARTI)

Temizlersem temizlersen temizlerse temizlersek temizlerseniz temizlerlerse (GENİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Temizlesem temizlesen temizlese temizlesek temizleseniz temizleseler (DİLEK ŞART KİPİ)

Temizlediydim temizlediydin temizlediydi temizlediydik temizlediydiniz temizledilerdi (BE.GEÇ.ZA. HİK.)

Temizlemiştim temizlemiştin temizlemişti temizlemiştik temizlemiştiniz temizlemişlerdi (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)
Temizleseydim temizleseydin temizleseydi temizleseydik temizleseydiniz temizleselerdi (Dİ.ŞA.Kİ.Hİ.)

Temizlediysem temizlediysen temizlediyse temizlediysek temizlediyseniz temizledilerse (BE.GE.ZA.ŞA)

Temizleyecektim temizleyecektin temizleyecekti temizleyecektik temizleyecektiniz temizleyeceklerdi (GELECEK ZAMANIN HİKAYESİ)
Temizleyeceksem temizleyeceksen temizleyecekse temizleyeceksek temizleyecekseniz temizleyecekler (GELECEK ZAMANIN ŞARTI)
Temizlemeliyim temizlemelisin temizlemeli temizlemeliyiz temizlemelisiniz temizlemeliler (GEREK. KİPİ)
Temizlemeliydim temizlemeliydin temizlemeliydi temizlemeliydik temizlemeliydiniz temizlemelilerdi (GEREKLİK KİPİNİN HİKAYESİ)
YETERLİK : TEMİZLEYEBİL-MEK
ETTİRGEN : TEMİZLET-MEK
EDİLGEN : TEMİZLEN-MEK
DÖNÜŞLÜLÜK : TEMİZLEN-MEK
İŞTEŞ : .......................

 VER-MEK:-ı,-a,-dan ( TO GIVE )

Veriyorum veriyorsun veriyor veriyoruz veriyorsunuz veriyorlar (ŞİMDİKİ ZAMAN)

Verdim verdin verdi verdik verdiniz verdiler (GEÇMİŞ ZAMAN)

Vereyim ver versin verelim verin versinler (İSTEK KİPİ – EMİR KİPİ)

Vereceğim vereceksin verecek vereceğiz vereceksiniz verecekler (GELECEK ZAMAN)

Veririm verirsin verir veririz verirsiniz verirler (GENİŞ ZAMAN)

Vermişim vermişsin vermiş vermişiz vermişsiniz vermişler (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMAN)

Veriyormuşum veriyormuşsun veriyormuş veriyormuşuz veriyormuşsunuz veriyorlarmış (ŞİMDİKİ ZAMANIN RİVAYETİ)
Verirmişim verirmişsin verirmiş verirmişiz verirmişsiniz verirlermiş (GENİŞ ZAMANIN RİVAYETİ)

Veriyordum veriyordun veriyordu veriyorduk veriyordunuz veriyorlardı (ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ)

Verirdim verirdin verirdi verirdik verirdiniz verirlerdi (GENİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Veriyorsam veriyorsan veriyorsa veriyorsak veriyorsanız veriyorlarsa (ŞİMDİKİ ZAMANIN ŞARTI)

Verirsem verirsen verirse verirsek verirseniz verirlerse (GENİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Versem versen verse versek verseniz verseler (DİLEK ŞART KİPİ)

Verdiydim verdiydin verdiydi verdiydik verdiydiniz verdilerdi (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Vermiştim vermiştin vermişti vermiştik vermiştiniz vermişlerdi (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZA.HİK.)

Verseydim verseydin verseydi verseydik verseydiniz verselerdi (DİLEK ŞART KİPİNİN HİKAYESİ)

Verdiysem verdiysen verdiyse verdiysek verdiyseniz verdilerse (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Verecektim verecektin verecekti verecektik verecektiniz vereceklerdi (GELECEK ZAMANIN HİKAYESİ)

Vereceksem vereceksen verecekse vereceksek verecekseniz vereceklerse (GELECEK ZAM. ŞARTI)

Vermeliyim vermelisin vermeli vermeliyiz vermelisiniz vermeliler (GEREKLİK KİPİ)

Vermeliydim vermeliydin vermeliydi vermeliydik vermeliydiniz vermelilerdi (GEREKLİK KİPİNİN HİKAYESİ)

YETERLİK : VEREBİL-MEK
ETTİRGEN : VERDİR-MEK
EDİLGEN : VERİL-MEK
DÖNÜŞLÜLÜK : ..................
İŞTEŞ : ..................
YE-MEK:-ı,-da,ile ( TO EAT )

Yiyorum yiyorsun yiyor yiyoruz yiyorsunuz yiyorlar (ŞİMDİKİ ZAMAN)

Yedim yedin yedi yedik yediniz yediler (GEÇMİŞ ZAMAN)

Yiyeyim ye yesin yiyelim yeyin yesinler (İSTEK KİPİ – EMİR KİPİ)

Yiyeceğim yiyeceksin yiyecek yiyeceğiz yiyeceksiniz yiyecekler (GELECEK ZAMAN)

Yerim yersin yer yeriz yersiniz yerler (GENİŞ ZAMAN)

Yemişim yemişsin yemiş yemişiz yemişsiniz yemişler (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMAN)

Yiyormuşum yiyormuşsun yiyormuş yiyormuşuz yiyormuşsunuz yiyorlarmış (ŞİMDİKİ ZAMANIN RİVAYETİ)

Yermişim yermişsin yermiş yermişiz yermişsiniz yerlermiş (GENİŞ ZAMANIN RİVAYETİ)

Yiyordum yiyordun yiyordu yiyorduk yiyordunuz yiyorlardı (ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ)

Yerdim yerdin yerdi yerdik yerdiniz yerlerdi (GENİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Yiyorsam yiyorsan yiyorsa yiyorsak yiyorsanız yiyorlarsa (ŞİMDİKİ ZAMANIN ŞARTI)

Yersem yersen yerse yersek yerseniz yerlerse (GENİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Yesem yesen yese yesek yeseniz yeseler (DİLEK ŞART KİPİ)

Yediydim yediydin yediydi yediydik yediydiniz yedilerdi (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Yemiştim yemiştin yemişti yemiştik yemiştiniz yemişlerdi (BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ)

Yeseydim yeseydin yeseydi yeseydik yeseydiniz yeselerdi (DİLEK ŞART KİPİNİN HİKAYESİ)

Yediysem yediysen yediyse yediysek yediyseniz yedilerse (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMANIN ŞARTI)

Yiyecektim yiyecektin yiyecekti yiyecektik yiyecektiniz yiyeceklerdi (GELECEK ZAMANIN HİKAYESİ)

Yiyeceksem yiyeceksen yiyecekse yiyeceksek yiyecekseniz yiyeceklerse (GELECEK ZA.ŞARTI)

Yemeliyim yemelisin yemeli yemeliyiz yemelisiniz yemeliler (GEREKLİK KİPİ)

Yemeliydim yemeliydin yemeliydi yemeliydik yemeliydiniz yemelilerdi (GEREKLİK KİPİNİN HİKAYESİ)

YETERLİK : YİYEBİL-MEK
ETTİRGEN : YEDİR-MEK
EDİLGEN : YEN(İL)-MEK
DÖNÜŞLÜLÜK : ...............
İŞTEŞ : ...............

  HELPING VERBS


• OL-MAK: Ne oldu? (TO BE,TO HAPPEN,TO HAVE,TO BECOME)
• DİKKATLİ OL-MAK: Dikkatli olun!(TO BE CAREFULL)
• MEŞGUL OL-MAK: Onunla meşgul olun!(TO BE BUSY)
• MUTLU OL-MAK: Mutlu olmak kolay değil.(TO BE HAPPY)
• ÜNLÜ OL-MAK: Ünlü olmuş.(TO BE FAMOUS)
• KAHROL-MAK: Adam, üzüntüden kahroldu.(TO BE RUINED)
• MAHVOL-MAK: Her şey mahvoldu.(TO BE CRUSHED)
• HAYRAN OL-MAK: Eve hayran oldum.(TO BE AMAZED)
• SABIRLI OL-MAK: Sabırlı olmalısın.(TO BE PATIENT)
• BERBAT OL-MAK: Her şey berbat oldu.(TO BE SPOILT)
• HASTA OL-MAK: Çocuk hasta olmuş.(TO BE ILL)
• MERAKLI OL-MAK: Meraklı biri.TO BE CURIOUS)
• BAŞARILI OL-MAK: Başarılı bir insan.(TO BE SUCCESFUL)
• KAYBOL-MAK: Galiba kaybolduk.(TO BE LOST)
• EMEKLİ OL-MAK: Ne zaman emekli olmuş ?(TO BE RETIRED)
• SUÇLU OL-MAK: Bence sen suçlusun.(TO BE GUILTY)
• MÂLOL-MAK: Bu ev kaça mâloldu ?(TO COST)
• KAYDOL-MAK: Kaydoldunuz mu ?TO BE REGISTERED)
• YOK OL-MAK: Birden yok oldu.(TO EXIST-PERISH,TO BE ANNIHILATED)
• VAR OL-MAK: Ne var ?(TO EXIST,TO BE PRESENT,TO BE THERE)
• EVLİ OL-MAK: Evli misiniz ?(TO BE MARRIED)
• ADAM OL-MAK: Bence o adam olmaz.(TO BECOME A MAN,TO BE GOOD)
• SAHİP OL-MAK: Buranın sahibi kim ?(TO OWN,TO BE OWNER,TO HAVE)
• UYGUN OL-MAK: Bu uygun değil.(TO BE SUITABLE)
• LAZIM OL-MAK: Para lazım olacak.(TO BE NECESSARY)
• MUHTAÇ OLMAK: Muhtaç olmayalım.(TO BE IN NEED OF)
• İHTİYACI OL-MAK: Sana ihtiyacım var.(TO BE NEEDED)
• GEREKLİ OL-MAK: Bu gerekli mi ?(TO BE USEFUL)
• MECBUR OL-MAK: Buna mecburuz.(TO BE COMPELLED,TO BE FORCED)
• ZORUNDA OL-MAK: Böyle olmak zorunda.(TO BE COMPULSORY)

VER-MEK (TO GIVE)
• VER-MEK: Biraz para var.(TO GIVE)
• HABER VER-MEK: Ona haber verdiniz mi ?(TO INFORM)
• HEDİYE VER-MEK: Hediye verecek misin ?(TO GIVE A GIFT)
• GÜVEN VER-MEK: O adam hiç güven vermiyor.(TO PASS A VOTE OF CONFIDENCE)
• HESAP VER-MEK: Çabuk hesap ver !(TO RENDER AN ACOOUNT)
• CEVAP VER-MEK: Cevap verin lütfen !(TO GIVE AN ANSWER)
• CAN VER-MEK: Hayvan can verdi.(TO DIE)
ÇEK-MEK (TO PULL)
• ÇEK-MEK: Kapıyı çekin !(TO PULL)
• FAKS ÇEK-MEK: Kime faks çektin !(TO FAX)
• TELGRAF ÇEK-MEK: Telgraf çekelim mi ?(TO TELEGRAPH)
• FİLM ÇEK-MEK: Film çekiyorlar.(TO FILM,TO TAKE FILM)
• FOTOĞRAF ÇEK-MEK: Fotoğraf çekmek yasak.(TO TAKE A PHOTOGRAPH)
• FOTOKOPİ ÇEK-MEK: Fotokopi çektin mi ?(TO TAKE PHOTOCOPY)
• PARA ÇEK-MEK: Bankadan para çektim.(TO SUFFER)

YAP-MAK (TO DO,TO MAKE)
• YAP-MAK: Ne yapacaksın ?(TO DO)
• İŞ YAP-MAK: Ne iş yapıyor ?(TO WORK)
• YEMEK YAP-MAK: Yemeği yaptım.(TO COOK)
• ÖDEV YAP-MAK: Ödevinizi yaptın mı ?(TO DO HOMEWORK)
• HESAP YAP-MAK: Hesabını yaptınız mı ?(TO MAKE A CALCULATION)
• PROBLEM YAP-MAK: Bunu problem yapmayın.(TO MAKE A PROBLEM)
• RESİM YAP-MAK: Resmi kim yaptı ?(TO PAINT)
• TEMİZLİK YAP-MAK: Biraz temizlik yaptım.(TO CLEAN,TO CLEAN OUT)
• İYİLİK YAP-MAK: İyilik yap!(TO BE GOOD,TO BE KIND)
• KÖTÜLÜK YAP-MAK: Kötülük yapma !(TO BE BAD,TO BE UNKIND)
• KAPRİS YAP-MAK: Kapris yapma !(TO CAPRICE)
• BANYO YAP-MAK: Her gün banyo yaparım.(TO BATH)
• ÜTÜ YAP-MAK: Akşama kadar ütü yaptım.(TO IRON)
• PLAN YAP-MAK: İyi bir plan yaptım. (TO PLAN)
• GÜRÜLTÜ YAP-MAK:Çocuklar,lütfen gürültü yapmayın !(TO MAKE LOUD)
• KONUŞMA YAP-MAK: Ali Bey güzel bir konuşma yaptı.(TO SPEECH)
• DEDİKODU YAP-MAK: Lütfen dedikodu yapmayın !(TO GOSSIP)
• PANİK YAP-MAK: Panik yapma ! Sakin ol !(TO PANIC)
• SPOR YAP-MAK: Düzenli spor yapmak gerekir.(TO MAKE SPORT,TO SPORT)
• TATİL YAP-MAK: Tatil yapmak istiyoruz ama paramız yok.(TO TAKE A HOLIDAY)
• KAZA YAP-MAK: Kim kaza yapmış ?(TO HAVE AN ACCIDENT)

ET-MEK (TO MAKE,TO DO)
• ET-MEK: İki kere iki kaç eder ?(TO MAKE)
• TELEFON ET-MEK: Telefon ettin mi ?(TO PHONE,TO CALL)
• TEŞEKKÜR ET-MEK: Teşekkür ederim.(TO THANK)
• KAVGA ET-MEK: Kavga etmeyin.(TO FIGHT)
• NEFRET ET-MEK: Senden nefret ediyorum.(TO HATE)
• ŞÜKRET-MEK: Allah’a şükrediyorum.(TO THANK ALLAH)
• KABUL ET-MEK: Bunu kabul ederim.(TO ACCEPT)
• REDDET-MEK: Reddediyorum.(TO REFUSE)
• İNKAR ET-MEK: İnkar etme!(TO DENY)
• YOK ET-MEK: Bunları yok et !(TO TERMINATE)
• FARKET-MEK: Şunu farkettin mi ?(TO NOTICE,TO REALIZE)
• PARK ET-MEK: Buraya park edelim.(TO PARK)
• SABRET-MEK: Biraz sabret!(TO TOLERATE)
• DAVET ET-MEK: Onu davet etmeyin !(TO INVITE)
• HİSSET-MEK: Sarsıntıyı hissettin mi ?(TO FEEL)
• TAMİR ET-MEK: Kim tamir etti ?(TO REPAIR)
• SOHBET ET-MEK: Biraz sohbet ettik.(TO CHAT)
• MERAK ET-MEK: Sen merak etme !(TO WONDER)
• KAYBET-MEK: Paramı kaybettim.(TO LOSE)
• DİKKAT ET-MEK: Biraz dikkat et !(TO TAKE CARE)
AL-MAK

• AL-MAK: Ne aldın?

• SATIN AL-MAK: Satın alacağız.
• HABER AL-MAK: Haber alabildiniz mi?
• ÜSTÜNE AL-MAK: Kimse işi üstüne almadı.
• GÖZE AL-MAK: Bunu göze alamayız.
• İŞE AL-MAK: Üç kişiyi işe almış.
• İÇERİ AL-MAK: Çiçekleri içeri alın!
• SORUMLULUK AL-MAK: Sorumluluk almalısın.
• CEVAP AL-MAK: Cevabı alabilir miyim?
MEKTUP AL-MAK: Mektubumu aldın mı?


Anket

  Yabancılara Türkçe öğretimi sahasında bizzat sahada çalışan öğreticilerin katkıları olmadan üretilen çözümlerin, doğru çözümler olabileceğini düşünüyor musunuz ?

  • E-Bülten

  • Sözlük

  • Müzik Yayını

    368733 Ziyaretçi